fbpx
 
 

20. sjednica

Zakazana za 22.3.2017 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...

1. Aktualno prijepodne

2. Prijedlog Odluke o donošenju dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slavonskog Broda

3. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slavonskog Broda

4. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Slavonskog Broda

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti  u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014.-2020.

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja "Rekonstrukcija i uređenje dječjeg vrtića Maslačak u Slavonskom Brodu" unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja "Rekonstrukcija i opremanje klupskih prostorija NK Podvinje"  unutar mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

8. Prijedlog Odluke o osnivanju Ustanove Dječji vrtić 'Potjeh'

9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda u 2017. godini

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zamjenu nekretnina (poslovni prostori)

11. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda za 2017. godinu

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod

13. Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grad Slavonskog Broda i njihovih zamjenika

14. Prijedlog Akcijskog plan Grada Slavonskog Broda za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2017.-2020. godina

15. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za civilnu zaštitu u gradu Slavonskom Brodu

16. a. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda za 2016. godinu

     b. Godišnji provedbeni plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2017. - 2019. godine

17. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za imenovanje doktora medicine odnosno drugih zdravstvenih radnika koji će utvrđivati nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje grada Slavonskog Broda

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo