fbpx
 
 

Na području grada Slavonskog Broda osnovani su mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Područje mjesnih odbora utvrđuje se posebnom odlukom koju donosi Gradsko vijeće. U ostvarivanju svojih prava mjesni odbor je dužan uvažavati interes grada Slavonskog Broda u cjelini.

- Abecedni popis ulica, trgova i naselja u mjesnim odborima grada Slavonskog Broda (pdf)

Na području grada djeluje 16 mjesnih odbora:

 
RB MJESNI ODBOR
1. MO "DR. ANTE STARČEVIĆ", Aleja Miroslava Krleže 4
  Predsjednica: Ivana Martinović, Mob. 099 517 9613
Zamjenik predsjednice: Robert Duspara, Mob. 095 855 9268
2. MO "LUTVINKA", Nikole Zrinskog 86
  Predsjednik: Ivan Jergović, Mob. 091 440 2433
Zamjenik predsjednika: Domagoj Baričević
3. MO "J.J.STROSSMAYER", Frana Supila 2
  Predsjednik: Zdenko Marić, Mob. 095 551 1514
Zamjenik predsjednika: Ivica Tunjić, Mob. 095 551 5197
4. MO "JELAS", Marina Getaldića bb
  Predsjednica: Iva Krizmanić, Mob. 091 279 0927
Zamjenica predsjednice: Jelena Ivaniš, Mob. 098 977 7387
5. MO "JOSIP RIMAC", Augustina Jarića 6
  Predsjednik: Marinko Bilić, Mob. 091 509 7515
Zamjenik predsjednika: Nikola Destanović, Mob. 097 648 6759
6. MO "BUDAINKA", Zagrebačka ulica 51
  Predsjednik: Dražen Bednjanec, Mob. 098 340 455
Zamjenica predsjednika: Ivanka Radoš, Mob. 098 995 8769
7. MO "PODVINJE", Trg Svetog Antuna 2
  Predsjednik: Zdravko Mitrović, Mob. 099 444 0446 
Zamjenik predsjednika: Slaven Holub, Mob. 091 509 7516
8. MO "BRODSKO VINOGORJE", Trg Velike Gospe 2
  Predsjednik: Krešimir Grubanović, Mob. 091 760 1325
Zamjenik predsjednika: Nenad Tonković, Mob. 097 703 1065
9. MO "KOLONIJA", Vinogradska cesta 100
  Predsjednik: Anto Ivanković, Mob. 091 491 1633
Zamjenica predsjednika: Daliborka Karačić, Mob. 091 754 8886
10. MO "CENTAR", Petra Krešimira IV/2
  Predsjednik: Miroslav Mihelić, Mob. 091 205 1523
Zamjenik predsjednika: Florijan Galić
11. MO "MALI PARIZ", Eugena Kvaternika 7
  Predsjednik: Damir Čuljak, Mob. 095 198 3634
Zamjenica predsjednika: Marina Ćurković, Mob. 097 634 0823
12. MO "ANDRIJA HEBRANG", Osječka ulica 24
  Predsjednica: Jelica Katić, Mob. 091 350 0850
Zamjenik predsjednice: Tihomir Jurišić, Mob. 099 402 8571
13. MO "PLAVO POLJE", Stjepana Marjanovića 2
  Predsjednica: Sandra Dabić, Mob. 091 547 5379
Zamjenica predsjednice: Ankica Novaković, Mob. 091 158 2402
14. MO "ZRINSKI FRANKOPAN", Anastasa Popovića 37
  Predsjednik: Slavko Jurković, Mob. 098 487 130
Zamjenik predsjednika: Viktor Matković, Mob. 091 525 0080
15. MO "BRODSKI VAROŠ", Zagrebačka ulica 338
  Predsjednica: Marijana Marić, Mob. 091 553 1358
Zamjenik predsjednice: Antun Krpan, Mob. 098 943 0877
16. MO "ANTUN MIHANOVIĆ", Pavleka Miškina 6
  Predsjednik: Dražen Zvirotić, Mob. 099 685 6888
Zamjenica predsjednika: Martina Matuško

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo