fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

 

Privola (Zaštita osobnih podataka)

NAPOMENA:
Prije podnošenja zahtjeva/obrasca u Gradskoj upravi Grada Slavonskog Broda, potrebno je dati suglasnost odredbama o zaštiti osobnih podataka (Privolu) te istu priložiti zahtjevu/obrascu. Ukoliko se navedeno ne priloži zahtjevu/obrascu isti će se smatrati nepotpunim te se po njemu neće moći postupiti.

Privolu možete preuzeti OVDJE

 

Termin sa Gradonačelnikom

 1. Obrazac za prijavu susreta s gradonačelnikom 

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 1. Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta
 2. Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta
 3. Izjava o izgrađenosti zgrade prije 15. veljače 1968.
 4. Zahtjev za izdavanje preslike iz arhive
 5. Zahtjev za izdavanje izvoda iz detaljnog plana uređenja radi izdavanja potvrde na parcelacijski elaborat
 6. Zahtjev za izdavanje potvrde na plan posebnih dijelova građevine 
 7. Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata
 8. Zahtjev za izdavanje dozvole za uklanjanje
 9. Zahtjev za dostavu podataka o području i namjeni prostora
 10. Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije
 11. Zahtjev za izdavanje (izmjene i/ili dopune) lokacijske dozvole
 12. Zahtjev za donošenje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 13. Zahtjev za izdavanje (izmjene i/ili dopune) građevinske dozvole
 14. Zahtjev za izdavanje promjene imena investitora u građevinskoj dozvoli
 15. Prijava početka (nastavka) gradnje
 16. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 17. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan)
 18. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu izgrađenu, rekonstruiranu, obnovljenu ili saniranu u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi)
 19. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. godine)
 20. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu/dio građevine izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
 21. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole (za građevinu koju je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja)
 22. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za jednostavnu zgradu
 23. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za manje zahtjevnu zgradu
 24. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za pomoćnu zgradu
 25. Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za zahtjevnu zgradu

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

 1. Zahtjev za djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (Stambeni objekti)
 2. Zahtjev za djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada (Registrirana proizvodna djelatnost ili poljoprivredna proizvodnja)
 3. Zahtjev za izmjenu rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade
 4. Zahtjev za oslobađanje komunalne naknade
 5. Zahtjev za promjenu obveznika komunalne naknade zbog promjene vlasnika nekretnine
 6. Zahtjev za izdavanje odobrenja za zaustavljanje, parkiranje, kretanje vozila na cestama i ulicama na kojima je promet ograničen ili zabranjen
 7. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za licenciju
 8. Zahtjev za izdavanje odobrenja za raskopavanje javne površine
 9. Zamolba za rušenje stabla 
 10. Zahtjev za obročnom otplatom spomeničke rente
 11. Zahtjev za izdavanje rješenja o prekopu javne površine

Upravni odjel za društvene djelatnosti

 1. Prijava za jednokratnu potporu umirovljenicima za USKRS 2021. godine
 2. Zahtjev za priznavanja prava na naknadu za stanovanje
 3. Zahtjev za ostvarivanje prava na opremu/novčanu pomoć za opremu i jednokratnu novčanu pomoć za prvo novorođeno dijete (doc)
 4. Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče (doc)
 5. Prijava za subvenciju prijevoza za 2021. godinu - dobrovoljni darivatelji krvi
 6. Prijava za subvenciju prijevoza -2021.godina (umirovljenici i starije osobe)
 7. Zahtjev za produženi boravak u osnovnim školama 2021./2022.
 8. Zahtjev za priznavanja prava na naknadu za stanovanje
 9. Prijava za subvenciju prijevoza za 2020. godina - dobrovoljni darivatelji krvi
 10. Prijava za subvenciju prijevoza - 2020.godina (umirovljenici i starije osobe)
 11. Zahtjev za dodjelu pomoći u opremi za novorođeno prvo dijete
 12. Obrazac narativnog izvješća o provedenom programu/ projektu za udruge građana (doc)
 13. Obrazac financijskog izvješća provedenom programu/ projektu za udruge građana (doc)  
 14. Zamolba za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog gubitka radnog mjesta    
 15. Obrazac za prijavu za dodjelu nagrade za primjere dobre prakse uključivanja volontera (doc)
 16. Obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje za dodjelu godišnje volonterske nagrade - za volonterski angažman pojedinca (doc)

Upravni odjel za gospodarstvo

 1. Zahtjev za darovanje nekretnine Gradu Slavonskom Brodu
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti na naknadno podnošenje prigovora
 3. Zahtjev za očitovanje na dostavljeno izvješće o međama
 4. Zahtjev za zakup kazamata
 5. Zahtjev za otkup nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 6. Zahtjev za izdavanje potvrde
 7. Obrazac za prijavu nastanka štete na nekretninama Grada
 8. Zahtjev za sklapanje ugovora o zasnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 9. Zahtjev za iskazivanje interesa za zakup/najam nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda
 10. Zahtjev za zakup javne površine
 11. Suglasnost za zauzimanje javne površine
 12. Obrazac prijave radnog vremena prodavaonice

Upravni odjel za financije i računovodstvo

 1. Zamolba za otplatu stana u cijelosti i brisanje založnog prava
 2. Zahtjev za izdavanje potvrde o izvršenoj uplati po Ugovoru o kupoprodaji nekretnine

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit