• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok

Grad Slavonski Brod je krajnji primatelj financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ za koji su sredstva osigurana iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetnu os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“ – Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Cilj ovog financijskog instrumenta je financiranje ulaganja u energetsku učinkovitost i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, u svrhu postizanja energetskih ušteda. Financijski instrument namijenjen je subjektima koji su prethodno podnošenju zahtjeva za „ESIF kredit za energetsku učinkovitost“ dobili Odluku o financiranju po Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“

Sredstvima ESIF kredita za energetsku učinkovitost i bespovratnim sredstvima iz EU fondova financirat će se energetska obnova za projekte energetske obnove osnovnih škola:

Oznaka projekta

Naziv projekta

Bespovratna
sredstva EU

ESIF
kredit

K.K. 04.2.1.04.0524

Energetska obnova zgrade OŠ
Hugo Badalić, PŠ Jelas,
F. Kuhača 23, Slavonski Brod

3.645.778,04

2.558.206,85

K.K. 04.2.1.04.0294

Energetska obnova zgrade OŠ
Antun Mihanović,
A. Mihanovića 35, Slavonski Brod

6.110.785,18

4.015.470,66

K.K. 04.2.1.04.0293

Energetska obnova zgrade OŠ
Blaž Tadijanović,
Podvinjska  25, Slavonski Brod

3.901.572,22

2.620.824,87

K.K. 04.2.1.04.0718

Energetska obnova zgrade OŠ
Vladimir Nazor,
F. Marinića 9, Slavonski Brod

4.560.844,90

4.326.536,60

 

ESIF 300

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun grada

Proračun grada

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cijenici komunalnih usluga

Cijenici komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

e-Račun

e-Račun

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217 •
Kontakti Gradske uprave

hrendeit