fbpx
 
 

Na području grada Slavonskog Broda školstvo se razvija od 1699.godine, nakon uspostave Karlovačkog mira s Turcima, kada franjevci u Brodu počinju podučavati djecu «kršaćanskom nauku i slovnici». Danas je na području grada devet osnovnih škola, škola za djecu s teškoćama u razvoju, jedna umjetnička škola, osam srednjih i tri visokoškolske ustanove.

 

OŠ «Antun Mihanović»
Ravnateljica: Snježana Vinarić 
A. Mihanovića 35
Tel. 035 744 501

e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-amihanovic-sb.skole.hr/

Područna škola "Mali Pariz": 035-442-769

OŠ «Blaž Tadijanović»
Ravnateljica: Sanja Spaić
Podvinjska 25
Tel. 035 461 682

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-btadijanovic-sb.skole.hr/
OŠ  «Bogoslav Šulek»
Ravnateljica: Slavica Đurđević
Aleja Miroslava Krleže bb
Tel. 035 255 505

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-bsulek-sb.skole.hr/  
OŠ «Đuro Pilar»
Ravnatelj: Igor Nikičić 
Vinogorska 1
Tel. 035 465 004

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-djpilar-sb.skole.hr/
OŠ «Hugo Badalić»
Ravnateljica: Irena Čugura-Ćerić
Borovska 3 
Tel. 035 446 015

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-hbadalic-sb.skole.hr/
OŠ «Ivana Brlić-Mažuranić»
Ravnateljica: Irena Holik
Zagrebačka 78
Tel. 035 272 641

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-ibmazuranic-sb.skole.hr/
OŠ «Vladimir Nazor»
Ravnateljica: Nataša Stanković
Franje Marinića 9
Tel. 035 266 469

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-vnazor-sb.skole.hr/
OŠ «Dragutin Tadijanović»
Ravnateljica: Ana Blagović
Naselje Andrija Hebrang 12/1
Tel. 035 408 330

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-dragutin-tadijanovic-sb.skole.hr/
OŠ  «Milan Amruš»
Ravnateljica: Nataša Čošić
Zrinska 100
Tel. 035 447 034

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-mamrus-sb.skole.hr/
OŠ  «Ivan Goran Kovačić»
Ravnatelj: Zlatko Bagarić
Huge Badalića 8
Tel. 035 447 314

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.os-igkovacic-sb.skole.hr/
«Glazbena škola Slavonski Brod»
Ravnateljica: Mirela Jagodić
Tvrđava Brod, Vukovarska 1
Tel. 035 447 148

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.gsslavonskibrod.com/

                                                

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo