fbpx
 
 

17. sjednica

Zakazana za 04.07.2016 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...


1. Aktualno prijepodne

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada za  2015. godinu:

3. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2015. godinu

4. Prijedlog Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka za grad Slavonski Brod

5. Prijedlog Odluke o sufinanciranju rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu

6. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini oznake k.č.br. 1749 k.o. Brodski Varoš

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za otkup stanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

8. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnih udjela u Poduzetničkom inkubatoru Brodin  na Grad Slavonski Brod

9. Informacija o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2015. godini

10.   a.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda za 2015. godinu

        b.  Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2016. - 2018. godine

        c.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2016. - 2019. godine

11. Prijedlog Odluke o davanju prijedloga za imenovanje kandidata za suce porotnike Županijskog suda u Slavonskom Brodu

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo