fbpx
 
 

15. sjednica

Zakazana za 22.03.2016 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...


1. Aktualno prijepodne

2. Izvješće Mandatne komisije

3. Kadrovska pitanja

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Slavonskog Broda

Prijedlog Odluke o ID Odluke o donošenju GUP-a grada SB

Grafički dio plana

Tekstualni dio plana

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu ID GUP-a SB

Mišljenja i suglasnosti nadležnih javnopravnih tijela

Dopisi Upravnog odjela prema nadležnim javnopravnim tijelima

5. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ustanove Dječji vrtić „Ivana Brlić-Mažuranić“

6. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Ustanove Dječji vrtić „Ivana Brlić-Mažuranić“

7. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o imenovanju ravnatelja Ustanove za gospodarenje športskim objektima

8. Prijedlog Odluke o davanju Stadiona Amater na Jelasu i Stadiona pokraj Save na upravljanje Ustanovi za gospodarenje športskim objektima

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti TD Komunalac d.o.o. za dugoročno zaduženje za nabavu komunalnog vozila putem financijskog leasinga

10. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Slavonskog Broda

11. Prijedlog Odluke o visini spomeničke rente Grada Slavonskog Broda

12. a. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda za 2015. godinu

  • b. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2016.- 2018. godine
  • c. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2016. - 2019. godine

13. Prijedlog Odluke o ukidanju zapovjedništva civilne zaštite

14.  a. Prijedlog Odluke o davanju prijedloga za imenovanje kandidata za suce porotnike u Općinskom sudu Slavonski Brod

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo