fbpx
 
 

Temeljem članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20. i 12/21.), sazivam 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za


ČETVRTAK, 24. VELJAČE 2022. GODINE U 9.00 SATI


Sjednica će se održati na daljinu putem videokonferencije.


Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Aktualni sat
 2. Izvješća Mandatne komisije o ostavci člana Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda i određivanju zamjene člana
 3. Kadrovska pitanja
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Smart city strategije Slavonskog Broda 2021.-2027.
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području grada Slavonskog Broda
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi na području grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 8. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaključenje Sporazuma o području odgovornosti i djelovanja Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda
 9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda u 2022. godini
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
 11. Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih usluga na području grada Slavonskog Broda
 12. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Kazališno-koncertne dvorane "Ivana Brlić Mažuranić"
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Galerije umjetnina Grada Slavonskog Broda
 14. Prijedloga Zaključka za imenovanje mrtvozornika koji će utvrđivati nastup, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području grada Slavonskog Broda

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo