fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.) te članaka 14., 83., 84. i 86. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 23/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18., 3/20. i 12/21.), sazivam 6. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


PONEDJELJAK, 11. TRAVNJA 2022. GODINE U 9.00 SATI

Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, Velikoj vijećnici, uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I   R E D

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2021. godini
 3. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2021. godini
 2. Izvješće o izvršenju Programa rada Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine
 3. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine
 4. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2021. godini
 5. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području grada Slavonskog Broda
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Gospodarsko - proizvodne zone Bjeliš
 11. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretnini oznake k.č.br. 935/2 k.o. Slavonski Brod 
 12. Prijedlog zaključaka o davanju suglasnosti na odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
 13. Prijedlog odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda u 2022. godini
 14. Prijedlog Odluke o raspisivanju Izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području grada Slavonskog Broda
 15. Prijedlog Odluke o promjeni imena Ulice dr. Mile Budaka
 16. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za kupanje i trajanje kupališne sezone na gradskom kupalištu Poloj
 17. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za imenovanje mrtvozornika koja će utvrđivati nastup, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području grada Slavonskog Broda


Sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i preporukama HZJZ, ulazak u zgradu moguć je samo osobama koje nemaju simptome COVID-19.

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo