fbpx
 
 

Temeljem članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.),  sazivam 4. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


UTORAK, 14. PROSINCA 2021. GODINE U 9.00 SATI

Sjednica će se održati u zgradi Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat
 2. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
  1. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
  3. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
  4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2022. godinu
  5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2022. godinu
  6. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća za 2022. godinu
  7. Prijedlog Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
 3. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2021. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 6. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje informacija o evidentiranoj komunalnoj infrastrukturi na području Grada Slavonskog Broda
 7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju mjerila i naknada za prekomjernu uporabu nerazvrstanih cesta na području grada Slavonskog Broda
 8. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu naplate komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području grada Slavonskog Broda
 9. Gospodarenje otpadom na području grada Slavonskog Broda
  1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge gospodarenja otpadom na području grada Slavonskog Broda
   (Materijal će se dostaviti naknadno)
  2. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Slavonskog Broda
 10. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Ustanove Dječji vrtić "Potjeh"
 11. Urbano područje Slavonski Brod za razdoblje 2021–2027
  1. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnji tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021-2027
  2. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja Urbanog područja Slavonski Brod za financijsko razdoblje 2021-2027
 12. Civilna zaštita Grada Slavonskog Broda
  1. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Slavonski Brod u 2021. godini
  2. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Slavonskog Broda za 2022. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 13. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
 14. Prijedlog Odluke o davanju prijedloga za imenovanje kandidata za suce porotnike za mladež u Općinskom sudu Slavonski Brod
 15. Prodaja na privatnim površinama na području grada Slavonskog Broda
  1. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Robertu Miljanoviću iz Zagreba za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  2. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Miroslavu Brkiću iz Pleternice za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  3. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Dalibor Josipović iz Pakraca za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  4. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Niko Perković iz Gromačnika za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  5. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Darku Krijanu, Obrt Krijan iz Slavonskog Broda za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  6. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Nikolini Katinić, NIKA SB, j.d.o.o. iz Donje Vrbe za prodaju putem kioska na privatnoj površini
  7. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Terezija Majetić iz Bartolovaca za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo na privatnoj površini
  8. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Mariju Majetiću, Obrt MBL iz Slavonskog Broda za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo na privatnoj površini
  9. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Ivanka Lamešić-Lovrić iz Slavonskog Brda za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnice na malo na privatnoj površini

 

DOPUNA:

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo