fbpx
 
 

Temeljem članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine  br. 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 , 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20 ), članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14. i 4/18.) i članka 14. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ( „Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 6/09, 2/19, 13/10, 25/10 i „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda“ br. 1/12, 6/13, 4/18 , 12/18, 3/20, 12/21 ), predsjednik Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda donosi

Z A K LJ U Č A K

I. Mijenja se način održavanja 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda, sazvane za petak, 29. listopada  2021. godine s početkom u 9:00 sati, na način da će se ista održati istoga dana na daljinu elektroničkim putem pomoću on-line videokonferencije s početkom u 9:00 sati.

-------------------------------------------------

Temeljem članka 38. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 13/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12., 5/12., 6/13., 5/14., 4/18. i 12/21.),  sazivam 3. sjednicu  Gradskog vijeća Grada Slavonskoga Broda za


PETAK, 29. LISTOPADA 2021. GODINE U 9.00 SATI


Sjednica će se održati na daljinu elektroničkim putem pomoću on-line videokonferencije.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu:
  1. Brod-plin d.o.o.
  2. Vodovod d.o.o.
  3. Komunalac d.o.o.
  4. Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.
  5. Brod-turist d.o.o.
  6. Posavska Hrvatska d.o.o. i Lasica d.o.o.
 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine:
  1. Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić
  2. Dječji vrtić Potjeh
  3. Gradska knjižnica Slavonski Brod
  4. Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić
  5. Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda
  6. Ustanova za gospodarenje športskim objektima
  7. Hrvatski institut za povijest - Podružnica Slavonije, Srijema i Baranje
 1. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
 3. Izvješće gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj - lipanj 2021. godine
 4. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
 5. Informacija o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2020. godini
 6. Prijedlog Odluke o porezima Grada Slavonskog Broda
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 8. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 9. Prijedlog Odluke o sastavu Urbanog područja Slavonski Brod
 10. Prijedlog Odluke o uređenju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa između Grada Korčule i Grada Slavonskog Broda
 11. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju članice i zamjenice predsjednika Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Slavonskog Broda
 12. Prijedloga za imenovanje mrtvozornika koji će utvrđivati nastup, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području grada Slavonskog Broda
 13. a. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Ivanka Lemešić Lovrić za prodaju robe putem kioska na privatnoj površini         
  b. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Nikolini Katinić, NIKA SB, j.d.o.o. za prodaju cvijeća i lampiona, putem kioska, na privatnoj površini
  c. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Đuro Japarić za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površiniPredsjednik Gradskog vijeća
Stribor Valenta

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo