fbpx
 
 

Dana 15.10.2013. sazvana je 3. Sjednica Gradskog Vijeća. Pogledajte dnevni red...

3. sjednica

Sazvana za 15.10.2013 u 10:00, Vukovarska 1

1. Aktualno prijepodne

2. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Stjepana Aščića i utvrđivanju početka mandata zamjenice vijećnika

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za 2012. godinu i za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine:

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada za 2012. godinu i za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine:

5. Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slavonskog Broda za 2012. godinu

6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu

7. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

8. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine

9. Informacija o stanju i poslovanju poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2012.godini

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za darovanje nekretnine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda Veleučilištu u Slavonskom Brodu

11. Prijedlog Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda

12. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje poslova prijevoza pokojnika na području grada Slavonskog Broda

13. Prijedlog Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu

14. Prijedlog Plana zaštite i spašavanja za područje grada Slavonskog Broda

15. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje grada Slavonskog Broda

16. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Ustanove Dječji vrtić „Ivana Brlić Mažuranić“

17. Kadrovska pitanja

029 - Imenovanje radnih tijela.pdf

- Prijedlog Odluke o razrješenju Stjepana Aščića dužnosti člana Odbora za financije i proračuna
- Prijedlog Odluke o izboru novog člana Odbora za financije i proračun umjesto Stjepana Aščića
- Prijedlog Odluke o razrješenju Stjepana Aščića dužnosti predsjednika Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo
- Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo umjesto Stjepana Aščića
- Prijedlog Odluke o izboru članova Komisije za odabir studenata
- Prijedlog Odluke o izboru članova Odbora za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda
- Prijedlog Odluke o izboru članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo