fbpx
 
 

Grad Slavonski Brod posljednjih godina kontinuirano radi na smanjenju troškova poslovanja Gradske uprave, s posebnim naglaskom na smanjenju rashoda za zaposlenike. Zbog velikih gubitaka prihoda u proračunu i novonastalih troškova za naš Grad, koji su nastali isključivo kao posljedica zakonskih izmjena na razini Republike Hrvatske, primorani smo provesti dodatne mjere štednje i racionalizacije u svrhu daljnjeg neometanog funkcioniranja poslovanja.

Gradska uprava 2009. godine brojila je 100 zaposlenika, a kao rezultat mjera štednje taj se broj u posljednjih šest godina kontinuirano smanjuje, pa tako danas Gradska uprava danas ima ukupno 87 zaposlenih, dok su rashodi za zaposlene smanjeni su za oko 2 milijuna kuna, odnosno oko 15 posto.

Unatoč brojnim mjerama koje Gradska uprava provodi kako bi racionalizirala poslovanje i smanjila rashode, gradski proračun se u posljednjih šest godina smanjio za gotovo 18 milijuna kuna. Prihodi od poreza na dohodak, koji čine najveći dio proračunskih prihoda Grada, zbog zakonskih izmjena u posljednjih šest godina smanjeni su za 12,5 milijuna kuna, a u istom razdoblju sredstva za decentralizirane funkcije osnovnog školstva smanjenja su za 2,7 milijuna kuna.

Zakonskim izmjenama predškolski odgoj je postao je obveza jedinica lokalne samouprave, pa je tako Grad obavezan financirati najveći dio troškova programa predškole, što predstavlja novonastali trošak od oko 300.000,00 kn godišnje. Također, izmjenama zakona ukinuta je i pomoć za plaće gradskih službenika na poslovima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, koje su ranije bile osigurane u državnom proračunu, stoga je Grad dužan osigurati dodatnih 700.000,00 kuna godišnje za plaće preuzetih službenika.

Ovih dana Grad Slavonski Brod provest će postupak savjetovanja s Podružnicom Sindikata Gradske uprave Grada Slavonskog Broda o daljnjoj racionalizaciji poslovanja, kojom je planirano dodatno smanjenje broja zaposlenika Gradske uprave s trenutnih 87 na ukupno 75 zaposlenih.

Iznimno je bitno naglasiti kako bi se predložena mjera odnosila na zaposlenike koji ispunjavaju uvjete za mirovinu i kojima bi Grad u tom slučaju isplatio i zakonski propisanu otpremninu.

Provođenje dodatnih mjera štednje i racionalizacije, zbog zakonskih izmjena i smanjenja proračunskih prihoda,  nužno je za daljnje kvalitetno i transparentno funkcioniranje poslovanja Grada Slavonskog Broda.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo