fbpx
 
 

16. sjednica

Zakazana za 28.04.2016 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...

1. Aktualno prijepodne

2. Izvješće o radu i financijsko izvješće  ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda u 2015. godini

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2015. godini

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2015. godini

5. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2015. godini

6. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2015. godine

7. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu

8. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda u 2016. godini

9. Prijedlog Odluke o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Slavonskog Broda u 2016. godini

10. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2015. godinu

11. Izvješće o decentraliziranim funkcijama osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine

12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Slavonskom Brod za 2015. godinu

13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

14. Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu

15. Izvješće o izvršenju Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina za 2015. godinu

16. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda

17. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod

18. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge Odluka o izmjenama i dopunama Statuta osnovnih škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod

19. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Kauflandu Hrvatska k.d.  za prodaju robe na štandovima i klupama izvan tržnica na malo na parkiralištu trgovačkog centra

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo