fbpx
 
 

10. sjednica

Zakazana za 30.11.2018 u 9:00, Vukovarska 1

1. Aktualno prijepodne

2. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

  • a. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  • b. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu
  • c. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu
  • d. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
  • e. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
  • f. Prijedlog Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina u gradu Slavonskom Brodu za 2019. godinu
  • g. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova Gradskog vijeća izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu

3. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

4. Prijedlog Odluke o autotaksi prijevozu

5. Prijedlog Odluke o dodjeli usluge od općeg gospodarskog interesa Trgovačkom društvu Brod-plin d.o.o. za distribuciju toplinske energije za područje grada Slavonskog Broda

6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu.

7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

8. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

9. a. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda u 2018. godini
9. b. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite grada Slavonskog Broda s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2019. - 2021.

10. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Niko Perković za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo