fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

11. sjednica

Zakazana za 11.4.2019 u 8:00, Vukovarska 1


1. Aktualni sat

2. Izvješće Mandatne komisije o ostavci člana Gradskog vijeća i određivanje zamjenika člana

3. Kadrovska pitanja

4. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

5. Prijedlozi odluka o zaduženjima Grada Slavonskog Broda:

6. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

7. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu

8. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2018. godine

9. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Slavonski Brod

10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području grada Slavonskog Broda u 2019. godini

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana mreže dječjih vrtića na području grada Slavonskog Brod

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjim vrtićima

13. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Kulturnog vijeća Grada Slavonskoga Broda

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod

  • a. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu ekonomske cijene sata drugog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini, odnosno drugog programa na srednjoškolskoj razini za školsku godinu 2019./2020. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod
  • b. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o iznosu participacije roditelja/skrbnika učenika Glazbene škole Slavonski Brod za školsku godinu 2019./2020. Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedloge Odluka o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola kojima je osnivač Grad Slavonski Brod

16. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu:

17. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda u 2018. godini

18. Izvješće o radu i financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slavonskog Broda u 2018. godini

19. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda u 2018. godini

20. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Slavonskog Broda u 2018. godini

21. Izvješće o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2018. godini

22. Izvješće o stanju u prostoru grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2013. do 2017. godine

23. Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje od 2019. do 2022. godine

24. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo