fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Grad Slavonski Brod nalazi se na prostoru tzv. Panonskog bazena koji se ujedno smatra najperspektivnijim geotermalnih područjem u Europi. S obzirom na veliku mogućnost postojanja geotermalnih izvora na području Slavonskog Broda čiji bi pronalazak omogućio polivalentno korištenje obnovljivih resursa energije uz maksimalni povrat uložene investicije, Grad je u rujnu 2019. godine naručio izradu Studije o mogućnosti pronalaženja geotermalne vode. Narudžbi izrade Studije prethodili su geofizički istražni radovi stručnjaka s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu koji su potvrdili kako se na prostoru Tvrđave Brod na dubini od 25 do 50 metara nalazi vodonosni soj.

Sukladno dobivenim rezultatima, u prvoj fazi studije izrađen je detaljni pregled i sinteza dostupne stručne literature, interpretirani su postojeći podaci te provedena mjerenja i laboratorijska analitika. Temeljem razmatranja tih istraživanja nametnuo se zaključak da je opravdano očekivati kako u podzemlju grada Slavonskog Broda postoje geotermalni izvori vode o kojima bi trebalo prikupiti dodatne podatke. Stoga se druga faza studije odnosila na predložena geofizička mjerenja u cilju pridobivanja novih spoznaja o postojanju geotermalnog/ih vodonosnika radi razmatranja mogućih lokacija za izradu budućih proizvodnih i/ili utisnih bušotina koje su nužni preduvjet za korištenje geotermalnog resursa. Rezultati prikupljenih podataka upućuju da je na području grada Slavonskog Broda moguće identificirati nekoliko geoloških formacija koje su potencijalni vodonosnici termalnih voda.

Istraživanje geotermalnih izvora vode u Slavonskom Brodu od iznimne je važnosti za pokretanje i realizaciju budućih projekata, a na korist je svim građanima i gospodarskim gradskim subjektima. S obzirom na dobivene podatke i preporuke stručnjaka, Grad Slavonski Brod trenutno se priprema za prijavu na natječaj kojim bi se osigurala financijska sredstva iz fondova Europske unije kako ovaj potencijal ne bi ostao neiskorišten.

 

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 

hrenfrdeit