fbpx
 
 

Grad Slavonski Brod ulazi u još jedan projekt kako bi osigurao zdravu prehranu polaznicima dječjih vrtića i osnovnih škola, a time i započeo priču o ekološkom uzgoju. Naime, kreće priprema zemljišta (cca 2 hektara) koje se nalazi u vodozaštitnom području grada na Jelasu. S obzirom da je u istoj zoni dopuštena isključivo ekološka poljoprivreda, Grad Slavonski Brod na tom će području zasaditi povrtnice za potrebe gradskih dječjih vrtića i osnovnih škola. Projekt će se realizirati u suradnji s gradskim Trgovačkim društvom Komunalac d.o.o. gdje će se, za potrebe uzgoja povrtnica, koristiti kompostirana zemlja iz gradske kompostirnice koja se stvara biootpadom prikupljenim od građana Slavonskog Broda. Uskoro se očekuje izgradnja spomenute kompostirnice s obzirom da se gradsko Trgovačko društvo Komunalac d.o.o. uspješno prijavilo na javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Priču o ekološkom uzgoju, Grad Slavonski Brod planira i proširiti pretvarajući spomenutu površinu u plasteničku proizvodnju kako bi prinosi bili što veći, a cilj je isti projekt kandidirati i ostvariti pomoću fondova Europske unije. S obzirom da se radi o ekološkom uzgoju te da se za realizaciju projekta neće koristiti umjetna gnojiva nego će se nasadi unaprjeđivati kompostiranom zemljom iz kompostirnice, ovim projektom Grad Slavonski Brod započinje jedinstvenu priču o ekološkom uzgoju te kružnom gospodarenju otpadom u Hrvatskoj.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave