fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Mirkopres1310.jpgTeme današnje konferencije za novinare gradonačelnika Mirka Duspare bile su  upozorenje na problem zagađenja zraka u Slavonskom Brodu nakon učestalih prekoračenja koncentracije sumporovodika i pristiglo rješenje Općinskog suda o dopuštanju ponavljanja postupka u „slučaju Korčula“ i ukidanju pravomoćne presude kojom je Gradu nanijeta velika šteta zbog dugotrajne blokade najvrijednijih gradskih zemljišta.
O PROBLEMU ZAGAĐENJA ZRAKA:
12 PREKORAČENJA SUMPOROVODIKA U LISTOPADU !
   -Svi smo svjedoci da se zadnjih desetak-petnaestak dana puno intenzivnije osjeća smrad koji dolazi iz Rafinerije nafte Bosanski Brod. Mjeranja koja su provedena ukazuju na to da je u prvih 12 dana listopada bilo 12 prekoračenja  iznad dozvoljenih vrijednosti, i kretalo se od 8 do 29 mikrograma sumporovodika po kubičnom metru.
To je samo za ovih 12 dana,a ta su se iskakanja događala i u mjesecima koji su prethodili listopadu. Bitno je reći da granične vrijednosti, prema standardima, ne smiju biti prekoračene više od 7 puta u tijeku kalendarske godine, a nažalost nama je to samo u listopadu 12 puta. To govori dovoljno da se Grad već dosta dugo nalazi u trećoj kategoriji kakvoće zraka. Ono što je puno važnije ovdje za reći: da mjerodavne insitucije koje su zadužene za zaštitu građana RH, pa tako i građana grada Slavonskog Broda, ne poduzimaju gotovo ništa vezano uz otklanjanje ovih uzroka onečišćenja zraka u Gradu.
Dobro je poznato da smo u Gradskoj upreavi sazvali sastanak 22.4. ove godine gdje smo pozvali sve predstavnike nadležnih ministarstava, gospodarstva, županije, svih mjerodavnih, da pokušamo riješiti problem zagađenja zraka u Gradu. Tad smo uspjeli, zahvaljujući zaključcima sastanka, ishoditi da se dogradi naša mjerna stanica koju smo dobili prošle godine, a za koju nismo znali da ne mjeri one glavne otrove. Nažalost, od 22.4 do danas još uvijek nemamo informaciju da je ona dograđena, što znači da nije dograđena, a nema razloga za to, moglo se to već davno napraviti, ako je osiguran novac kako je govoreno. Ovo već poprima alarmantno stanje.
UPOZORENJE MINISTRICI  ZAŠTITE OKOLIŠA I ŽUPANU
Na sjednici Gradskog vijeća 7.rujna poslali smo zaključak prema Vladi RH gdje smo upozorili na sve ono što bi trebalo poduzeti, a vezano uz sanaciju i uz sređivanje ovog stanja što se tiče zagađenja zraka u Gradu. Pošto je to prekogranično zagađenje, tu mora intervenirati Vlada RH, ministarstva koja su nadležna za međudržavnu suradnju. I dok tu nema pomaka, vrlo je  zanimljivo da se intenzivno radi na području Grada Slavonskog Broda u pokušajima da se riješi pitanje produktovoda, pitanje lokacije terminala što forsira Janaf jer on ima direktnu zaradu u svemu ovome. Bez obzira što Rafinerija nafte proizvede više naftnih derivata, Brođani će biti sa zagađenijim zrakom. To je ono na što mi ne možemo pristati i upravo zato smo sazvali ovu konferenciju za medije.
Danas sam poslao dopis, upozorenje ministrici Marini Matulović Dropulić, jer mislimo da je ona direktno odgovorna, u njezinom ministarstvu je zaštita okoliša, oni znaju odakle dolazi zagađenje. S jedne strane govore kako ne mogu utjecati na drugu državu (iako je i BIH sada potpisnica svih međunarodnih konvencija), a u isto vrijeme naša državna tvrtka uredno potpisuje ugovore s Optimom i ove godine isporučuje 1,2 milijun tona nafte za preradu u Rafineriji Bosanski Brod.
Znači, nije istina, Vlada RH može direktno utjecati na rad Rafinerije nafte u  Bosanskom Brodu i na taj način spasiti zdravlje građana grada Slavonskog Broda koji se sve više žale na ono što nam dolazi iz Bosanskog Broda.
Drugi dopis je upućen županu  Brodsko-posavske županije, obzirom da je on preuzeo na sebe vođenje brige o mjernim stanicama, a da do dana današnjega od 22.4. nije nas obavijestio da li je mjerna stanica postavljena i koje su koncentracije benzena i ostalih spojeva benzena koji su vrlo bitni i puno otrovniji od ovog smrada kojeg sad osjećamo. Prema tome, odgovorni ljudi moraju odgovarati između ostaloga i za propuste koje čine. A propust je što nisu ništa poduzeli da zaštite zdravlje građana Slavonskog Broda.

O RJEŠENJU OPĆINSKOG SUDA U „SLUČAJU KORČULA“:DOPUŠTENO PONAVLJANJE POSTUPKA

   -Dobili smo od Općinskog suda u Slavonskom Brodu jučer rješenje kojim se dopušta ponavljanje postupka u ovom predmetu i ukida se pravomoćna presuda Općinskog suda u Slavonskom Brodu od 2.ožujka 2005.godine. Po pravomoćnosti ovog rješenja odlučit će se  o nastavku postupka u pismenom otpravku. U drugoj točki stoji da se odbija prijedlog tužitelja, Novogradnja dd u stečaju, za sudjelovanjem  HFP kao umješača na strani tužitelja u ovom postupku. To znači da se ovim rješenjem Općinskog suda poništava ona presuda koja nas je dovela u ovako tešku situaciju vezano u „slučaju Korčula“. Postupak se ponavlja i to je ono za što smo se borili ovih 5 godina i gdje smo praktično izgubljenu bitku napokon uspjeli dobiti, istaknuo je u uvodu gradonačelnik Mirko Duspara.
   ODGOVORI NA PITANJA NOVINARA: 
   -Što konkretno znači rješenje Općinskog suda ?
   -To znači da je sud poništio pravomoćnu presudu Općinskog suda. Znači sve što je donio Općinski sud, a poslije toga i Županijski, Vrhovni i Ustavni sud je poništeno. Znači, krećemo od početka i po meni trebalo bi imati jedno ročište na kojem će se reći da po onim našim dokazima, vezano uz HFP, da Novogradnja nikad nije ni bila vlasnik tog potraživanja, da je to potraživanje HFP-a, što znači da se sve ove radnje poništavaju, ovrha i ostalo. Onda ćemo mi tražiti nadoknadu štete za ono što nam je učinjeno kroz ovih par godina od onih koji su nas doveli u ovakvu poziciju.
   -Kad možete raspolagati imovinom koja je bila pod ovršnom zabilježbom? 
   -Nažalost, po svemu kako radi pravosuđe sad moramo čekati. Novogradnja se može žaliti Županijskom sudu koji to mora potvrditi i onda ide ponovo na Općinski sud ponavljanje postupka. Znači, to je opet proces koji može trajati. Znate da smo mi ovo za HFP istjerali na čistac prošle godine u 10.mjesecu i da je ovo trajalo godinu dana, onda možete računati koliko sad može sve trajati. Puno brže su bile presude, kad se presuđivalo za ovaj sučaj.
   -Koliko je gradske imovine blokirano ?
   -Blokirano je između 150 i 160 tisuća kvadrata praktično najvrednijih gradskih zemljišta. Znači, dok se sve ovo ne riješi, ne možemo skinuti zabilježbe.
PODACI O ZAGAĐENJU MORAJU BITI DOSTUPNI BROĐANIMA
   -Koje su moguće posljedice zagađenja zraka, postoje li podaci da je u ovom razdoblju otkad je proradila rafinerija došlo do pojave nekih bolesti ?
   -Ovo je jako dobro pitanje, ali upućeno na krivu adresu. Bilo bi dobro postaviti Zavodu za javno zdravstvo koje je zaduženo  za praćenje povećanja pojedinih oboljenja. Ono što mogu reći kao liječnik jest činjenica da imamo ljude koji imaju više alergijskih ili respiratornih reakcija koje mogu, između ostalog, biti uzrokovane iritacijom koju izaziva sumporovodik. Ali o nekim posljedicama za zdravlje je sad teško govoriti, pogotovo što mi nažalost još uvijek nemamo koncentracije najotrovnijih spojeva, koji nemaju mirisa,a to su benzeni koji prave najveću štetu. Dok ne dobijemo prave vrijednosti koje će biti izmjerene, o tome ne možemo pričati. Druga je stvar, za bilo kakve promjene u zdravlju ljudi, može se govoriti kroz duži niz godina. Mi upravo sad pokušavamo spriječiti da ne budemo izloženi zagađenju duži niz godina. Mi ne možemo pričati o  onome što je bilo prije 1990.godine dok je Rafinerije radila, da li je smrdila, da li je trovala i koliko. Sigurno je trovala. Sad imamo situaciju da nakon 15-20 godina Rafinerija ponovo kreće s radom i da imamo već sad značajnih problema. I što je najgore, onda ste bili u jednoj državi pa se nešto moglo napraviti, a sad smo dvije različite države i ono što se može napraviti i što bi  mi napravili, mi moramo preko središnjih državnih vlasti u Zagrebu. Ako se oni ponašaju kao dosad - onda smo jadni. Jer znate da smo mi morali moliti za mjernu stanicu koja je bila u planu Vlade RH iz 2008. godine upravo zbog skorog početka rada Rafinerije nafte. I dok nismo donijeli 18.800 potpisa Brođana, oni nisu poduzeli ništa.
Građani imaju pravo na ove podatke, da ih dobivaju svakodnevno. Ne da oni budu na displeju na ulazu u zgradu županije nego da budu dostupni svim građanima. To znači da se svakodnevno objavljuju u brodskim medijima koje ljudi najviše slušaju, gledaju ili čitaju, da znamo u svako doba i noći koje su koncentracije štetnih plinova i što možemo poduzeti da se što manje izlažemo tim koncentreacijama dok se ne prisili Rafineriju da ugradi filtere i ostalo što treba ugraditi. I ne možemo tolerirati da naša državna tvrtka koja je u stopostotnom vlasništvu države dolazi u Brod i da ne razgovara s Gradskom upravom već sa županom i predsjednikom županijske skupštine dogovaraju buduće poslove koji su kao vrlo interesantni Brodu. Što je to zanimljivo Brodu ako je vezano uz Rafineriju nafte ? Nama je samo zanimljivo da se Rafinerija zatvori. To je jedino što može zanimati Brođane, a zarada gdje ćemo mi imati godišnje ne znam koliko novih oboljenja od karcinoma pluća i ostaloga, to nam nije u interesu. Možda nekima jest, ali nama u Gradu nije.
   -Ako se ništa ne dogodi da li opet najavljujete dramatične mjere poput zatvaranja ventila ?
  -Mi imamo na to pravo. Gospodo draga, mi se borimo za svoje živote kao što smo se borili 1991.godine. Mi imamo pravo na zaštitu svojih građana. Vlada može poduzeti jer ne može gledati Janaf  samo na svoju dobit. Što nama znači što će oni možda zaposliti 15 radnika u Slobodnici ili Sibinju da bi izbjegli grad Slavonski Brod, distribuirati 4 milijuna tona nafte godišnje u Bosanski Brod i zagađivati Brođane ?  Mi očekujemo od Vlade da prestane voditi brigu samo o sebi i o svojim interesima, da krenu malo zastupati interese i Brođana.
BORIMO SE ZA PRAVO PRISTUPA PODACIMA
-Mi se ovdje borimo na pravo pristupa podacima prema javnosti. Brođani moraju znati koje su koncentracije štetnih plinova u ovo vrijeme, a to je obveza Ministarstva zaštite okoliša i Županije koja je preuzela na sebe nešto što očito nije sposobna da provodi. Trebali su nama prebaciti to, jer smo mi ovdje najugroženiji, pa bi mi onda obavještavali građane deset puta dnevno što se događa u gradu. A ne da dobijemo odgovor da je župan žurno intervenirao i obavijestio ministarstvo koje svakodnevno dobiva te informacije o povišenim koncentracijama s brodske mjerne stanice !?
 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo