fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

RB 

Izvršitelj programa

Naziv programa

Odobreni iznos

 1.

Limena glazba "Željezničar" Nabava novih puhačkih instrumenata

8.000,00

 2.

Brodska udruga tamburaša Muzej tambure - dopuna i proširenje

 5.000,00

 3.

Brodska udruga tamburaša Nabava tambura za potrebe Brodskog tamburaškog orkestra

 10.000,00

 4.

Folklorni ansambl Broda Rad s dječjim ansamblom, tamburaškim orkestrom i pjevačkim skupinama

 20.000,00

 5.

Udruga Čarobna pričaonica Putujuća čarobna pričaonica

3.000,00

 6.

HPU "Davor" Domaćinstvo i organizacija susreta pjevačkih zborova

 5.000,00

 7.

Kazališna družina"Ivana Brlić Mažuranić" Dramski studio "Tintilinić"

 7.000,00

 8.

KLD „Berislavić" Godišnja izložba slika

 2.000,00

 9.

Udruga kultura, mediji i edukacija - ARTHEA Slika svijeta i performativnost glokalne svijesti

3.000,00

 10. Muzej Brodskog Posavlja Edukativni programi muzeja

 3.000,00

 11. Brodska udruga tamburaša Nabava žica za potrebe Brodskog tamburaškog orkestra

3.500,00

 12. Kino klub "Paluba 7" ART KINO KLUB u našemu gradu

 5.000,00

 13. Društvo knjižničara Slavonski Brod Obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige

 1.000,00

 14. Češka beseda Program kulture nacionalnih manjina

 2.000,00

 15. SB FILM, Udruga za promicanje filmske i glazbene kulture Škola filma za djecu i mlade

 3.500,00

 16. Brodski harmonikaški orkestar 5. Međunarodni festival harmonike

 18.000,00

 17. Brodski harmonikaški orkestar Koncertno gostovanje u Livnu

 5.000,00

 18. Astronomsko društvo GEA X 3. Međunarodna SF konvencija - MARSONIKON 2014.

 10.000,00

 19. Kazališna družina"Ivana Brlić Mažuranić" MALIK DANI - postavljanje predstave

 18.000,00

 20. Udruga marketinških aktivnosti "LIMA" Ivanomania

 10.000,00

 21. Građanska udruga Kameleon i Mreža Rock Memorijal "Ostat ću mlad - Krešimir Blažević"

5.000,00

 22. Folklorni ansambl Broda Smotra folklora "50. Brodsko kolo"

35.000,00

 23. Ad Astra 8. Susret hrvatskih malih vokalnih sastava - Marija Bistrica

4.000,00

 24. SB FILM, Udruga za promicanje filmske i glazbene kulture Festival novih 2014. (Međunarodni filmski festival)

 10.000,00

 25. Glazbeno učilište "NOTA" Svi smo jednaki - volimo pjevati

 5.000,00

 26. Kreativna radionica Brod Prezentiranje godišnjeg rada KRB - izložba za Dan grada

 2.000,00

 27. KUD Podvinje Svila šuška, šlingeraj se širi...

 4.000,00

 28. KUD Posavski biseri Posavino tvoj te biser štuje...

 4.000,00

 29. BPS CASCAVELA 9. Plesni koktel

 5.000,00

30. Posavska Hrvatska Brodskom kolu pedeset godina

8.000,00

31. Astronomsko društvo GEA X Izdavanje zbirke SF priča „Marsonic"

5.000,00

32. Ogranak Matice hrvatske Slavonski Brod Sabrana djela Ivane Brlić - Mažuranić - 5. svezak

8.000,00

33. Mreža romskih udruga Hrvatske Slavonski Brod Izdavanje slikovnica Regoč i Ribar Palunko na romskome jeziku

2.000,00

 Ukupno kn:

 239.000,00

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo