• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

skolski pribor1 resizeGrad Slavonski Brod je u školskoj godini 2014./2015. financirao nabavu novih školskih udžbenika za 266 učenika gradskih osnovnih škola, a 2015./2016. školske godine izvršena je razmjena i nadokupljeni su udžbenici koji su nedostajali.
Gradska uprava ovim putem moli sve roditelje koji su u školskoj 2015./2016. godini stekli pravo na besplatne udžbenike da u što kraćem vremenu vrate školske udžbenike u gradske osnovne škole, jer u tom slučaju, ukoliko i dalje ispunjavaju uvjete, imaju pravo na besplatne udžbenike za svoje školarce u novoj školskoj godini.
Pozivamo sve roditelje koji ispunjavaju uvjete da podnesu zahtjev za nabavkom školskih udžbenika od strane Grada. Razmjena udžbenika će se obaviti u školama, a ukoliko ne bude dovoljan broj udžbenika Grad Slavonski Brod će sufinancirati nabavu školskih udžbenika s 300,00 kuna po učeniku od I. – IV. razreda osnovne škole, te sa 600,00 kuna po učeniku V. – VIII. razreda osnovne škole. Pravo na nabavku školskih udžbenika imaju učenici iz obitelji s troje i više djece, kojima su mjesečni neto prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kuna po članu obitelji, a koji ne ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu kod Centra za socijalnu skrb.
Korisnici zajamčene minimalne pravo na sufinanciranje udžbenika ostvarit će u skladu s odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih.
Zahtjevu za nabavku udžbenika, koji je moguće preuzeti u Pisarnici Gradske uprave i na službenoj web stranici Grada Slavonskog Broda, roditelji učenika iz obitelji s troje i više djece obvezno moraju priložiti sljedeće dokaze:
a. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika
b. Preslike rodnih listova djece
b. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka u 2015.godine (za oba roditelja i radno
  sposobne članove kućanstva )
c. Za roditelje i članove kućanstva koji su nezaposleni – Potvrda Hrvatskog zavoda za
  zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod o vođenju u evidenciji nezaposlenih
  osoba
d. Za zaposlene roditelje i članove kućanstva – potvrda o plaći za zadnja tri mjeseca
e. Ostala primanja u kućanstvu ( mirovina , rodiljna naknada…) – potvrda
f. Potvrde -osnovne ili srednje škole o redovnom upisu u školsku godinu
  2016./2017. (za sve učenike iz obitelji)
  - fakulteta ili veleučilišta o redovitom školovanju (za studente iz obitelji)
g. Preslika računa podnositelja zahtjeva (IBAN račun)
Zahtjeve za nabavku udžbenika u novoj školskoj godini dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2016. godine.

Zahtjev za nabavku udžbenika

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit