Izvanredna sjednica Gradskog vijeća

Izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda saziva se sukladno članku 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 6/09., 2/10., 13/10., 25/10. i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda"  br. 1/12., 6/13., 4/18., 12/18. i 3/20.) radi donošenja Odluke o razrješenju međusobnih odnosa između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog Telekoma d.d.

Naime Grad Slavonski Brod (dalje u tekstu: Grad) i Hrvatski Telekom d.d. (dalje u tekstu: HT d.d.) zaključili su dana 18. prosinca 2008. godine Ugovor o osnivanju prava služnosti na javnim površinama (dalje u tekstu: Ugovor) kojim se utvrđuje način i uvjeti zauzeća i korištenja javnih površina radi potrebe izgradnje, održavanja, razvoja i korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje u tekstu: EKI).

Ugovorom su okvirno utvrđene količine EKI na javnim površinama u vlasništvu Grada za što se HT d.d. obvezao plaćati godišnju naknadu u iznosu od 515.955,42 kune počevši od 2008. godine na dalje. Isto tako, HT d.d. se Ugovorom obvezao platiti Gradu jednokratni iznos naknade za osnivanje prava služnosti u iznosu od 1.030.000,00 kuna za proteklo razdoblje (prije 2008. godine) što je i učinio dana 30. siječnja 2009. godine.

Slijedom navedenoga, HT d.d. je do 31. prosinca 2018. godine sukladno Ugovoru Gradu uplatio iznos od ukupno 5.675.509,62 kuna za razdoblje od 2008.-2018. godine te već spomenuti iznos od 1.030.000,00 kuna za razdoblje prije 2008. godine, što čini iznos od ukupno 6.705.509,62 kuna.

Nadalje, Grad i HT d.d. su se Ugovorom usuglasili kako će HT do 31. prosinca 2009. godine utvrditi ukupne količine EKI, pri čemu će se razlike naknade za služnost na javnim gradskim površinama nadoknaditi strani ugovora koja je u šteti.

Međutim, ukupne količine EKI usuglašene su tek u prosincu 2018. godine, dok izračun razlike u naknadi nije usuglašen radi različitog tumačenja Ugovora i vrste EKI od strane Grada i strane HT-a.

Naime, Grad nije bio suglasan sa iznosom od 195.000,00 kuna godišnje koje je HT d.d. nudio na ime razlike u naknadi i to za zadnjih 5 godina pozivajući se na opći zastarni rok.

Budući da ni na nekoliko održanih sastanaka između predstavnika Grada i HT-a d.d. nije došlo do usuglašavanja po pitanju tumačenja Ugovora i plaćanja razlike u naknadi, Grad je u prosincu 2019. godine raskinuo Ugovor te je pokrenuo postupak pred Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM) radi utvrđenja prava puta.

Ipak, radi provođenja europskog projekta proširenja širokopojasnog interneta te budućih investicija HT-a na području grada Slavonskog Broda, na sastanku održanom dana 28. travnja 2020. godine predstavnici HT d.d. predložili su mirno rješenje spora te su ponudili iznos od 650.000,00 kuna na ime razlike u naknadi za zadnjih 7 godina te dodatni iznos od 515.955,42 kune na ime godišnje naknade za 2019. godinu sukladno Ugovoru, odnosno iznos od ukupno 5.065.955,42 kune.

Sukladno članku 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine Republike Hrvatske" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) predlažemo Predstavničkom tijelu donošenje ove Odluke.

 

Sjednica je zakazana za Petak, 8. svibnja 2020. godine u 9,00 sati i održati će se putem elektroničke pošte.

DNEVNI RED

  1. Prijedlog Odluke o razrješenju međusobnih odnosa između Grada Slavonskog Broda i Hrvatskog Telekoma d.d.

 

Predsjednik Gradskog Vijeća
Stribor Valenta

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica GRADSKO VIJEĆE Sjednice_2017_2021 Izvanredna sjednica Gradskog vijeća

Podaci o predmetu u digitalnoj pisarnici

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina (koji ste dobili u pisarnici Gradske uprave) na sljedeći način:

E-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Upute:
U polje Subject/Predmet unesite korisnički pin. Područje za sadržaj ostavite prazno.