• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Člankom 1. Odluke o izmjeni i dopuni odluke o porezima Grada Slavonskog Broda („Narodne Novine" RH, broj: 02/2014) određeno je da poslove u svezi s utvrđivanjem, naplatom i ovrhom poreza na potrošnju koje je do sada obavljala Porezna uprava, Područni ured Slavonski Brod, Ispostava Slavonski Brod, obavlja Upravni odjel za financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda.

Slijedom navedenog, obveznici poreza na potrošnju dužni su mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju za siječanj 2014. godina i nadalje dostavljati u Gradsku upravu Grada Slavonskog Broda.


PRAVNI TEMELJ, OBVEZNIK I IZNOS

Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića propisan je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave „Narodne novine" RH, broj: 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/.00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) i Odlukom o porezima Grada Slavonskog Broda („Narodne novine" RH, broj: 36/10., 14/11., 96/13. i 02/14.).
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića plaća se na potrošnju: alkoholnih pića (prirodna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području grada Slavonskog Broda.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge. Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima na području grada Slavonskog Broda.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% utvrđene osnovice.


OBRAČUNSKO RAZDOBLJE, ROKOVI I PLAĆANJA

Obračunsko razdoblje je razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porezni obveznik sam utvrđuje obvezu poreza na potrošnju i iskazuje je u obrascu PP-MI-PO, mjesečnom izvješću o obračunu i uplati poreza na potrošnju.

Mjesečno izvješće, obrazac PP-MI-PO, predaje se do dvadesetog dana u tekućem mjesecu po proteku obračunskog razdoblja, odnosno prethodnog mjeseca.

Obračunati i prijavljeni porez na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik mora platiti u rokovima koji su propisani za plaćanje Poreza na dodanu vrijednost, odnosno do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje.

Plaćanje poreza na potrošnju se vrši u korist sredstava proračuna Grada Slavonskog Broda na žiro-račun otvoren kod „Raiffeisenbank Austria" d.d.
IBAN: HR3324840081839600002
MODEL: HR68
POZIV NA BROJ ODOBRENJA: 1708-OIB OBVEZNIKA


DOSTAVLJANJE OBRASCA PP-MI-PO (mjesečnog izvješća o obračunu i uplati poreza na potrošnju)

Mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju, potpisan i ovjereno pečatom može se predati:
1. osobno ili poštom u pisarnicu Grada Slavonskog Broda, Vukovarska, kbr. 1., 35000, Slavonski Brod
2. elektroničkim putem na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


KAZNENE ODREDBE

Člankom 89. stavak 1. točka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisano je, da će se novčanom kaznom od 500,00 kn do 25.000,00 kn kazniti za prekršaj pravna ili fizička osoba koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju u propisanom roku, dok je člankom 89. stavak 2. propisano da će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn do 10.000,00 kn kazniti odgovorna osoba u pravnoj osobi.


PROPISI

  • Opći porezni zakon („Narodne novine" RH, broj: 147/08., 18/11., 78/12., 136/12. i 73/13.)
  • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine" RH, broj: 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/.00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.)
  • Odluka o porezima Grada Slavonskog Broda („Narodne novine" RH, broj: 36/10., 14/11., 96/13. i 02/14.)


PRILOG:

- Obrazac Mjesečnog izvješća (xls)
- Obrazac Mjesečnog izvješća (pdf)
- Porez na potrošnju - obavijest poreznim obveznicima (pdf)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit