fbpx
 
 

18. sjednica

Zakazana za 10.10.2016 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...

1. Aktualno prijepodne

2. Izvješće Mandatne komisije

3. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Odbora za financije i proračun
/prijedlog će dostaviti Odbor za izbor i imenovanja/

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine:

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine:

6. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

7. Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slavonskog Broda za 2015. godinu

8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2016. godinu

9. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine

10. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine

11. a. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđenju poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada od interesa za lokalnu samoupravu

     b. Prijedlog Odluke o namjeni poslovnog prostora

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

13. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Slavonskog Broda

14. Prijedlog Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i  prijedlog Plana zaštite od požara Grada Slavonskog Broda

15. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja Đuri Japariću za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnim površinama 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo