fbpx
 
 

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća

Zakazana za petak, 15. srpnja 2021. u 9.00 sati.
Sjednica će se odr žati u velikoj vijećnici zgrade Gradske uprave u Časničkom paviljonu - Tvrđava Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod uz pridržavanje COVID epidemioloških mjera.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

- Utvrđivanje kvoruma
1. Izbor Mandatne komisije
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
- Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
- Svečana prisega članova Gradskog vijeća
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
5. Izbor ostalih radnih tijela (predsjednika, potpredsjednik i članova) Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda:

  • Odbora za Statut i Poslovnik
  • Odbora za financije i proračun
  • Odluke o izboru odbora za gospodarstvo i komunalno gospodarstvo
  • Odbora za društvene djelatnosti
  • Odbora za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
  • Odbora za predstavke, pritužbe i prijedloge građana
  • Odbora za opću i civilnu zaštitu, zaštitu od požara, prirodne nepogode i izvanredna stanja
  • Komisije za imenovanje naselja, trgova i ulica u gradu
  • Komisije za odabir studenta
  • Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Slavonskog Broda
  • Odbora za javna priznanja i nagrade grada Slavonskog Broda

 

 

Privremena pročelnica
Upravnog odjela za lokalnu samoupravu
Snježana Štivić, dipl.oec.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo