fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

13. sjednica

Zakazana za 06.10.2015 u 9:00 sati, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...

1. Aktualno prijepodne

2. Kadrovska pitanja

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine:

09 - Analiza.pdf

4. Izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine:

5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2015. godinu

7. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine

8. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine

9. Prijedlog Odluke o izradi dopuna Prostornog plana uređenja grada Slavonskog Broda

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Slavonskog Broda u 2015. godine

11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Sporazuma o izdvajanju Dječjeg vrtića Ivančica Oriovac iz Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić Slavonski Brod

12. Prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva na nekretninama označenim kao k.č.br. 2825, k.č.br. 3048/3 i k.č.br. 3048/2 k.o. Slavonski Brod

13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje za zamjenu dotrajalih kotlovnica u Naselju Andrija Hebrang blok 6 i 7

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za potpisivanje Europske povelje o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca  na lokalnoj razini

15. Prijedlog Odluke o imenovanju Zapadne vezne ceste

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo