fbpx
 
 

6. sjednica

Zakazana za 11.04.2014 u 9:00, Vukovarska 1. Pogledajte dnevni red...


1. Aktualno prijepodne

2. Izvješća o radu i financijska izvješća ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za 2013. godinu:

3. Izvješće o radu i financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe za 2013. godinu

4. Izvješće o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim djelatnostima u 2013. godini

5. Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2013. godinu

6. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda u 2014. godini

7. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Slavonskog Broda za razdoblje od srpnja do prosinca 2013. godine

8. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

9. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

10.  a. Prijedlog Statutarne odluke o izborima za članove vijeća mjesnih odbora

10. b. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora

11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada od interesa za lokalnu samoupravu

12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na vremenski raspored monitoringa kakvoće vode za kupanje na kupalištu "Poloj"

13. a. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda

13. b. Prijedlog za pokretanje postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda i njihovih zamjenika

14. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu grada Slavonskog Broda

15. Prijedlog Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

16. Kadrovska pitanja

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo