fbpx
 
 

5. sjednica

Zakazana za 18.12.2017 9:00, Vukovarska 1

 

1. Aktualno prijepodne

2. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu

3. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

6. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom grada Slavonskog Broda za razdoblje od 2017. - 2020. godine

7. Prijedlog Odluke o porezima grada Slavonskog Broda

8. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Ustanove Dječji vrtić 'Potjeh'

9. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja/ice Ustanove Kazališno-koncertne dvorane „Ivana Brlić-Mažuranić“

10. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Ustanove Dječji vrtić Potjeh

11. a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Dječji vrtić Potjeh

     b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić-Mažuranić

12. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu

13. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje javnog prijevoza putnika na području grada Slavonskog Broda

14. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i pješačkih staza na području Grada Slavonskog Broda

15. Prijedlog Odluke o izboru izvoditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Slavonskog Broda

16. a) Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2017. godini

       b) Godišnji provedbeni plan razvoja sustav civilne zaštite s financijskim pokazateljima za razdoblje 2018.-2020.

17. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Vinko Josipović za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnim površinama

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo