fbpx
 
 

19. sjednica

Zakazana za ponedjeljak, 14. prosinca 2020. u 9.00 sati. Sjednica će se održati putem videokonferencije.


Dnevni red 19. sjednice Gradskog vijeća

 1. Aktualni sat
 2. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
  1. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
  3. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
  4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2021. godinu
  5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2021. godinu
  6. Prijedlog Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina u gradu Slavonskom Brodu za 2021. godinu
  7. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća za 2021. godinu
  8. Prijedlog Programa korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Slavonskog Broda za 2021.godinu
 3. Informacija o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2019. godini
 4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda
 6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2021. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima grada Slavonskog Broda
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore i zakup javne površine za vrijeme mjera ograničavanja rada tijekom izvanrednih okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID-19
 9. Prijedlog Odluke o donošenju Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod
 10. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda
 11.  a. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite za Grad Slavonski Brod u 2020. godini
   b. Prijedlog Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Grada Slavonskog Broda s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Ustanove za gospodarenje športskim objektima
 14. a. Prijedlog Odluke o imenovanju Ulice Blage Zadre u MO Dr. Ante Starčević
  b. Prijedlog Odluke o imenovanju Ulice Bjeliš u MO J.J.Strossmayer
 15. a. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Robert Miljanović za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  b. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Miroslav Brkić za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  c. Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Dalibor Josipović za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo