fbpx
 
 

14. sjednica

Zakazana za 29.11.2019 u 9:00, Vukovarska 1

 

 1. Aktualni sat
 2. Izvješće Mandatne komisije o nastavku obnašanja dužnosti članova/članica Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
 3. Kadrovska pitanja
 4. Proračun Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
  1. Prijedlog Odluke o proračunu Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  2. Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
  3. Prijedlog Programa javnih potreba u području društvenih djelatnosti Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
  4. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
  5. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
  6. Prijedlog Programa čišćenja i uređenja javnih zelenih i prometnih površina u gradu Slavonskom Brodu za 2020. godinu
  7. Prijedlog Odluke o rasporedu sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća za 2020. godinu
 5. Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slavonskog Broda za 2018. godinu
 6. Informacija o analizi financijskih rezultata poslovanja poduzetnika grada Slavonskog Broda u 2018. godini
 7. Prijedlog Odluke o davanju koncesije javne usluge prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Slavonskog Broda
 8. Prijedlog Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti
 9. Prijedlog Odluke izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu grada Slavonskog Broda
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj infrastrukturi grada Slavonskog Broda i njezinom pravnom statusu
 11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada u Slavonskom Brodu
 12. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda za 2020. godinu
 14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Programa za mlade grada Slavonskog Broda - Grad za mlade
 15. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti za razdoblje od 2020. do 2022. godine
 16. a.  Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Slavonskog Broda u 2019. godini
  b.  Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite grada Slavonskog Broda s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje
  c.  Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2020. do 2021.
  d.  Prijedlog odluke o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite grada Slavonskog Broda
 17. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu
 18. Prijedlog Odluke o izboru kandidata za imenovanje sudaca porotnika za mladež u Županijski sud u Slavonskom Brodu
 19. a.  Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Đuro Japarić za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini
  b.  Prijedlog Zaključka o davanju odobrenja OPG Niko Perković za prigodnu prodaju božićnih drvaca na privatnoj površini

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo