fbpx
 
 
  • Gradski vijećnici

    Mandatno razdoblje 2017.-2021.

Na temelju članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13.) i članka 36. Statuta Grada Slavonskog Broda ("Službeni vjesnik Brodsko posavske županije" br. 6/09 i 13/10 i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) i članka 118. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, na 10. sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda, održanoj  dana 18.  ožujka   2015. godine, donosi se

ODLUKA
o načinu i uvjetima sudjelovanja zainteresirane javnosti na sjednicama Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda

I.

Predstavnici udruga građana i građani mogu pratiti rad Gradskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice te svoju nazočnost moraju najaviti u pisanom obliku najkasnije tri dana prije održavanja sjednice.
Prostorni uvjeti Velike vijećnice omogućavaju istodobnu prisutnost do 10 zainteresiranih osoba.
Ukoliko je broj osoba koje se najave veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Gradskog vijeća će temeljem redoslijeda pristiglih prijava odrediti osobe koje mogu pratiti rad Gradskog vijeća.
Iznimno, ukoliko je broj zainteresiranih osoba veći od broja raspoloživih mjesta, a radi se o temi za koju postoji izrazito zanimanje javnosti, predsjednik Gradskog vijeća donijeti će odluku o održavanju sjednice u drugom prikladnom prostoru.

II.

Građani koji ne mogu prisustvovati sjednici Gradskog vijeća, imaju mogućnost pratiti rad sjednice putem izravnog radijskog prijenosa te putem službene internetske stranice grada.

 III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Slavonskog Broda.“                    

 Predsjednik Gradskog vijeća
Davor Gruber, mag.pharm.

Prilozi:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit