fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

 

Nastavlja se s redovitom jesenskom deratizacijom koja će se obavljati od ponedjeljka 21. do petka 25. listopada. Deratizacija, prema popisu u nastavku, obuhvaća javne zelene površine, obale vodotokova, kanalizacijske mreže, kuće i stanove. 

Raspored ulica po danima obilaska:

 

21.10.2019. PONEDJELJAK

PODRUČJE: BUDAINKA, JELAS

Žumberačka, Velebitska, Kvarnerska, Mosorska, Zagorska, Baranjska, Podravska, Bunjevačka, Dalmatinska, Istarska, H. Lucića, Kolodvorska, Jadranska, Opatijska, Medulićeva, Panonska, Hercegovačka, M. Getaldića, R. Boškovića, Bosanska, Carinska, Međimurska Kanalizacijska mreža (šahtovi)

 

22.10.2019. UTORAK

PODRUČJE: JELAS

Primorska, Svačićeva, F. Kuhaća, J. Križanića, Sv. N. Tavelića, P. Šubića,

2 svibnja 1992, G. Ninskog, I. Vojnovića, H. Lucića, Sv. Franje, A.

Vrančića, Botića, Naselje Jelas, K. Kotromanovića, 3. Gardijske brigade, A. Jarića, I. Velikanovića, I. Mertza Kanalizacijska mreža (šahtovi)

 

23.10.2019. SRIJEDA

PODRUČJE: JELAS, ROMSKO NASELJE

Romsko naselje, Savska, Mrsunjska, Orljavska, S. Radića Kanalizacijska mreža (šahtovi)

 

24.10.2019. ČETVRTAK

PODRUČJE: NASELJE ZRINSKI FRANKOPAN

Vinkovačkih žrtava -južno od SVC, C. Zuzorić, B. Matić, Svetog Antunajužno od SVC, F. Đorđića, Š. Mančetića, J. Klovića, V. Vidrića, Della Belle, A. Popovića, N. Nalješkovića, P. R. Vitezovića, J. Palmotićeva, A.

Kanižlića, Fra L. Maruna, I. Lucića, P. Katančića, F. Krežme, J. Habledića Kanalizacijska mreža (šahtovi)

 

25.10.2019. PETAK

PODRUČJE: MALI PARIZ

Kumičića, Diljska, Fra L. Ibrišimovića, M. Topalović, Lj. Jonkea, D.

Cesarića, I. Cankara, A. G. Matoša, V. Klaića, V. Bacha, E. Kvaternika, M.

Držića, J. Tomića, J. Užarevića, M. Budaka, D. Demetra, Fra G. Martića Kanalizacijska mreža (šahtovi)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 

hrenfrdeit