fbpx
 
 

basiceva ras

U sklopu godišnjeg održavanja javne rasvjete radi se na produžecima mreže na još 12 lokacija u duljini od ukupno 1.840 metara. Osim toga Grad se uključio i u sveobuhvatan program energetske obnove mreže javne rasvjete kroz koji će biti obnovljeno preko 260 ulica. Naime, kroz sam projekt će se uvelike uštedjeti na potrošnji energije, a ujedno će se smanjiti svjetlosno onečišćenje i emisija ugljičnog dioksida, kojeg predviđa novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. 

Popuna javne rasvjete planira se izvesti na idućim lokacijama:

 1. ULICA CERJE I - Ukupna dužina mreže iznosi 200 metara.
 2. ULICA PUT MALE GOSPE - Ukupna dužina mreže iznosi 720 metara.
 3. KALNIČKA ULICA - Ukupna dužina mreže iznosi 170 metara.
 4. ULICA 22. LIPNJA 1941. - Ukupna dužina mreže iznosi 180 metara.
 5. ULICA VRBA - Ukupna dužina mreže iznosi 190 metara.
 6. ULICA SLAVKA MARTINOVIĆA - Ukupna dužina mreže iznosi 50 metara.
 7. ULICA JOSIPA LOVRETIĆA - Ukupna dužina mreže iznosi 30 metara.
 8. SPOJ ŠUBIĆEVE I 30 SVIBNJA - Ukupna dužina mreže iznosi 80 metara.
 9. KRIŽANJE TOMIĆEVE I BUDAKOVE - Ukupna dužina mreže iznosi 40 metara.
 10. ULICA KATARINE KOTROMANIĆ - Ukupna dužina mreže iznosi 100 metara.
 11. PLANINARSKA ULICA - Ukupna dužina mreže iznosi 40 metara.
 12. ULICA SV. LOVRE - Ukupna dužina mreže iznosi 40 metara.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo