fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18), Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA (GUP-a) GRADA SLAVONSKOG BRODA

 

 1. Na javnu raspravu stavlja se Prijedlog Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) i Strateška studija Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda i Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) grada Slavonskog Broda u jedinstvenom postupku (u daljnjem tekstu:
  Strate
  ška studija).

 2. Javna rasprava o Prijedlogu plana i Strateškoj studiji sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

 3. Javni uvid u Prijedlog plana i Stratešku studiju održat će se u prostorijama Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod, Vukovarska 1, s početkom od 06. svibnja 2019. godine, u trajanju od 30 dana.

 4. Javno izlaganje o Prijedlogu plana i Strateškoj studiji održat će se dana 29. svibnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod, Vukovarska 1 (1. kat).

 5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Prijedlog plana i Stratešku studiju mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te dostaviti pisanim putem na adresu Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, Vukovarska 1 , zaklju čno s danom završetka javne rasprave 05. lipnja 2019. godine.

 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je odredbama članaka 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju.

 7. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjelovanjem u javnoj raspravi daju puni doprinos u planiranju prostora Grada Slavonskog Broda.

 

Prilog:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo