fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Grad Slavonski Brod

Dragi moje sugrađanke, dragi sugrađani, dragi moji Brođani,

sa zadovoljstvom i ponosom okrećemo posljednji list kalendara 2018. godine. Sa zadovoljstvom, jer smo uspješno završili još jednu godinu; s ponosom jer smo, zahvaljujući ostvarenim projektima, život građana Slavonskog Broda učinili boljim i kvalitetnijim.

Na kraju ove uspješne godine, želim spomenuti samo neke od brojnih ostvarenih i započetih projekata. Odlučio sam se za 24 najveća: dva velika projekta svakog mjeseca, uz mnoštvo malih, ono je čime se, kao Gradska uprava, i ja, kao Vaš gradonačelnik, možemo pohvaliti. Najveće ostvarene projekte podijelili smo u nekoliko skupina: one koje se tiču demografije, školstva i obrazovanja, socijalnih programa, poticanja gospodarstva, infrastrukture, sporta i kulture.

DEMOGRAFIJA
Ponosni smo što je Grad Slavonski Brod učinio jako puno kako bi poboljšao demografsku sliku, za koju se svi slažemo da nije dobra. Projekti koje smo na tom planu ostvarili, ono je što može učiniti Grad, na čemu smo ustrajno radili kako bismo ublažili negativni demografski trend i zaustavili iseljavanje. Jasno je da se Grad sâm ne može boriti s problemom koji zahtijeva napore cijele države, no mi smo, u okviru svojih mogućnosti,dali maksimum.
1.
Kako bi pomogli mladima obiteljima da što povoljnije riješe stambeno pitanje, izgradili smo prve gradske stanove za najam. U dvije zgrade u Ulici Vida Došena, u 12 stanova, danas živi 12 brodskih mladih obitelji. Zbog velikog zanimanja ugovoreni su radovi za izgradnju još dvije stambene zgrade, također s 12 stanova, predviđenih za najam. Novina u natječaju je što omogućuje prijavu i samohranim roditeljima s djecom, te izvanbračnim zajednicama.

2.
Kako bismo privukli što veći broj mladih obitelji u Slavonski Brod, uz izgradnju gradskih stanova za najam, pokrenuli smo i projekt osiguranja gradskih zemljišta na kojima mlade obitelji imaju pravo građenja obiteljskih kuća. Mlade obitelji, za samo stotinjak kuna mjesečno, imaju mogućnost svojevrsnog zakupa gradskog zemljišta za potrebe gradnje obiteljske kuće i to na 99 godina. Pravo građenja je nasljedno. Nakon razdoblja od 10 godina moguće je otkupiti gradsko zemljište, a kupoprodajna cijena zemljišta umanjuje se za iznos uplaćenog prava građenja. Nakon sklopljenog ugovora mlade obitelji imaju rok od tri godine za izgradnju kuće. Zanimanje je veliko:već je sklopljeno 19 ugovora.

3.
Jedan smo od prvih gradova u Hrvatskoj koji s 5.000 kuna roditelje daruje potrebnom opremom za prvo dijete, a ove godine dodatno je povećan iznos jednokratnih naknada za novorođenčad ( 2.500 kuna za prvo dijete, 3.500 kuna za drugo te 5.000 kuna za treće i svako iduće dijete). Ovakvu pomoć Grada do sada je primilo 158 brodskih obitelji. Za nabavu potrebne opreme za prvorođenu djecu u obiteljima u 2018. iz proračuna je izdvojeno 1,1 milijun kuna.

ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE
Uz niz mjera za poboljšanje demografske slike Slavonskog Broda, Grad je uložio velike napore i značajna sredstva u ono što je također važno svakoj obitelji, ali i svakom našem djetetu i mladom čovjeku: pružiti priliku za što boljim i kvalitetnijim odgojem i obrazovanjem, od vrtićke i školske, do studentske dobi.

4.
Na dječjem vrtiću Trnoružica zamijenjeno je krovište, postavljena vanjska izolacija i solarni kolektorski paneli za učinkovitiji sustav grijanja. Obavljeni su radovi na uređenju unutarnjeg prostora gdje je postavljena toplinska izolacija podova, zidova i stropova i nova rasvjeta. Ukupna vrijednost projekta energetske obnove vrtića iznosi 1,54 milijuna kuna, od čega je 497.859 kuna sufinancirano europskim sredstvima. Projektom energetske obnove zgrade dječjeg vrtića, značajno je unaprjeđena kvaliteta prostora za boravak djece, a smanjena je i ukupna potrošnja energije na području grada, pa time i emisija stakleničkih plinova i onečišćenja zraka na području grada.

5.
Dječji vrtić Maslačak uskoro se pridružuje popisu gradskih dječjih vrtića koji će djeci omogućiti još bolje uvjete predškolskog odgoja. Potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta energetske obnove: toplinske izolacije zidova, stropova, podova i krova, zamjena vanjske stolarije, solarnog kolektorskog sustava, energetski učinkovitog sustava hlađenja, te kotlovnice. Ukupna vrijednost projekta iznosi dva milijuna kuna, od čega je Grad osigurao nešto više od 550.000 kuna bespovratnih sredstava putem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, te dodatnih 206.878 kuna bespovratnih sredstava od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske Unije.

6
Prijavili smo se za Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića i odobreno nam je 670.000 kuna čime će se sufinancirati izgradnja novog dječjeg vrtića na području Mjesnog odbora Dr. Ante Starčević. Ukupna procijenjena vrijednost izgradnje vrtića iznosi 6,4 milijuna kuna. Vrtić u Ulici Augustina Kažotića tako će biti četvrti novoizgrađeni na području grada u posljednjih osam godina.

7.
Osnovna škola Milan Amruš jedina je škola za djecu s posebnim potrebama na području Brodsko-posavske županije. Njeni učenici zaslužuju novi, moderan prostor za rehabilitaciju i obrazovanje. Grad Slavonski Brod samostalno je financirao izradu projektne dokumentacije, osigurao zemljište za izgradnju objekta, te ishodio građevinsku dozvolu. Zahvaljujući dugogodišnjim naporima Grada, djeca s posebnim potrebama dobit će novu zgradu osnovne škole: projekt izgradnje uvršten na državni proračun za 2020.-2021.godinu.

8.
U suradnji s Razvojnom agencijom Grad je prije četiri godine izradio projekt Helping, jer je bez asistenata u nastavi obrazovanje učenika s posebnim potrebama gotovo nemoguće. Projekt je uz pomoć značajnih bespovratnih sredstava iz europskih fondova omogućio angažman pomoćnika u nastavi u gradskim osnovnim školama. Krajem 2017. godine projekt je ušao u treću fazu, a u novoj školskoj godini neophodna pomoć je osigurana još većem broju učenika s posebnim potrebama. Naime, projektom treće faze Helpinga, ukupne vrijednosti 9,24 milijuna kuna za koji je odobreno 8 milijuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda, omogućen je angažman 51 pomoćnika u nastavi i stručnog komunikacijskog posrednika u razdoblju od iduće četiri školske godine, za ukupno 56 učenika s posebnim potrebama. Tako je omogućena potpuna integracija učenika s posebnim potrebama i stvoreni uvjeti za njihov napredak i bolja postignuća u gradskim osnovnim školama.

9.
Naporima uprave Grada i ove školske godine program produženog boravka dostupan je u svim redovnim osnovnim školama. Inicijativa Gradske uprave i pokretanje programa produženog boravka u svim redovnim gradskim školama rezultat su otvorene komunikacije s ravnateljima škola i roditeljima koji su ukazivali na ovu potrebu. Do školske godine 2015./2016. produženi boravak provodio se u samo dvije osnovne škole, te je u njega bilo uključeno 86 učenika. Danas, program produženog boravka uveden je u sve redovne osnovne škole na području grada i u njega je uključeno oko 300 učenika.

10.
Osnovna škola Antun Mihanović postaje jedna od gradskih škola koja kroz energetsku obnovu dobiva primjerenije i kvalitetnije uvjete boravka, odgoja i obrazovanja za sve učenike, učitelje i djelatnike. Temeljem prijave projekta Grada, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo je Odluku o financiranju energetske obnove zgrade škole u najvišem iznosu bespovratnih sredstava od 6,1 milijuna kuna.

11.
I Osnovna škola Blaž Tadijanović, dobit će, energetskom obnovom, kvalitetnije uvjete boravka, odgoja i obrazovanja, jer je naporima Grada koji je prijavio projekt, natječući se za sredstva u okviru programa Energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora,Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Odluku o financiranju energetske obnove zgrade OŠ Blaž Tadijanović u najvišem iznosu bespovratnih sredstava od 3,9 milijuna kuna.

12.
Kako bi se u svim gradskim osnovnim školama omogućili što kvalitetniji uvjeti održavanja nastave, Grad Slavonski Brod financirao je radove na mrežnoj infrastrukturi u preostale četiri gradske osnovne škole - Ivana Brlić Mažuranić, Vladimir Nazor, Blaž Tadijanovići Bogoslav Šulek- u kojima do sada nisu bili uvedeni e-dnevnici. Nabavljena su 64 prijenosna računala i 182 tokena za svakog nastavnika koji koristi aplikaciju za e-dnevnike putem Carneta. Ukupna vrijednost opreme iznosi oko 130.000 kuna. U 2018. gradske osnovne škole opremljene su i interaktivnim pločama koje unaprjeđuju nastavu i omogućuje učenicima lakše svladavanje složenijeg gradiva. Nabavljeno je 18 interaktivnih ploča (po dvije za svaku školu), širokokutni projektori te MozaBook edukativnih software, ukupne vrijednost od 213.750 kuna.

13.
Nakon niza godina pokušaja osnivanja Sveučilišta u Slavonskom Brodu i osporavanja od strane Rektorskog zbora, a koji nije prošao na Ustavnom sudu, te nakon dugogodišnjeg zalaganja i napora Grada, po prvi puta su u državnom proračunu planirana sredstva za osnivanje Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Grad je izradio potrebni elaborat, prvi korak na tom važnom putu.

GOSPODARSTVO

Gradska je uprava, onoliko koliko je to u njenoj nadležnosti i u okviru svojih mogućnosti, učinila maksimalne napore da se gospodarstvenicima, kako postojećim, tako i onim koji namjeravaju pokrenuti biznis u Slavonskom Brodu, što više olakša poslovanje.

14.
Početkom 2018. godine je potpisan Sporazum o provedbi ITU mehanizma u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine čime je definiran popis novih razvojnih projekata u Slavonskom Brodu koji će biti financirani značajnim bespovratnim europskim sredstvima.
Jedan je i izgradnja Inovacijskog inkubatora za koji je proračunom za 2019. godinu predviđen iznos od 5 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost projekta 16 milijuna kuna.

Pokušajte se sjetiti koliko je u posljednjih desetak godina uloženo u gradske prometnice, izgradnju nogostupa, biciklističkih staza… I u 2018. na tom je planu učinjeno mnogo. Spominjemo najvažnije.

15.
Ugovorom o financiranju ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, potpisanom u veljači 2018. godine u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Grad Slavonski Brod dobio je za projekt rekonstrukcije Zagrebačke ulice sredstva u iznosu od 7,5 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 9,4 milijuna kuna. Kako bi se, pak, povećala razina sigurnosti u prometu, kroz ITU mehanizam planirani su i radovi na izgradnji novih biciklističkih staza.

Gradska uprava i u 2018. ulagala je napore kako bi i građani treće životne dobi, kojima je potrebna njega i skrb, imali što bolje uvjete.

16.
Belgijska tvrtka Lindbergh Group i Grad Slavonski Brod potpisali su ugovor o izgradnji Doma za starije i nemoćne, nazvan Slavonski Brod Rotor Života. Uz glavni objekt, Dom za starije i nemoćne, Belgijanci će ponuditi i apartmanski blok kao novi način asistiranog življenja, gdje se uz intimnost daje mogućnost korištenja svih usluga glavnog objekta.
Zbog velike potrebe i interesa za adekvatnom igraonicom u Slavonskom Brodu, jedan dio novog kompleksa, odnosno jedno krilo glavne zgrade, koristit će najmlađi Brođani. Igraonica će imati više funkcija, a neke od najvažnijih bit će mogućnost organiziranja rođendanskih proslava i čuvanja djece pod stručnim nadzorom. Vrijednost projekta veličine 6.500 metara četvornih procjenjuje se na 4,5 milijuna eura.
Bit će otvoreno četrdesetak novih radnih mjesta, a korisnici Doma, njih oko 200, imat će
smještaj prema najsuvremenijim standardima.

 

SOCIJALNA POLITIKA
17.
U sklopu projekta Zaželi - program zapošljavanja žena, Grad je potpisao Ugovor za Projekt Zaposlena - pružanje podrške u svakodnevnom životu, namijenjen starijim osobama s područja grada. Gradu su za tu svrhu dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 9,95
milijuna kuna. To omogućava zapošljavanje 62 žene za razdoblje od dvije godine i pomoć za 285 korisnika kojima je potrebna skrb.

 

NACIONALNE MANJINE

Grad Slavonski Brod drži se civilizacijskog načela kako su manjine, koje poštuju svoju domovinu, bogatstvo te države. Gradska uprava pomagala je kroz različite oblike rad nacionalnih manjina, kako bi se u većinskom hrvatskom narodu, osjećali ravnopravni i prihvaćeni.

18.
Tijekom siječnja 2018. u novouređenim učionicama OŠ Hugo Badalić, Područna škola Jelas, predstavljena je druga faza programa Krenimo zajedno. Cilj je uključiti djecu iz Naselja Josip Rimac u predškolski odgoj i obrazovanje te kasnije uspješnije uključivanje u osnovnu školu. Ulaganje od 520.000 kuna obuhvaća opremanje šest učionica, prijevoz djece autobusom i profesionalno usavršavanje za predškolske odgojiteljice i odgojitelje, s fokusom na uključivanje romske djece u obrazovanje. U dvije integrirane predškolske grupe u toj je školi uključeno 42 djece, od kojih su 22 pripadnici romske nacionalne manjine.

Grad Slavonski Brod kao Grad –prijatelj djece, kontinuirano i sustavno radi na poboljšanju uvjeta života za svu djecu s područja grada s posebnim naglaskom na onu koja se nalaze u najranjivijoj skupini, uključujući i romsku djecu. Kao Grad prijatelj djece, Slavonski Brod u suradnji s UNICEF-omprovodi program Krenimo zajedno, a glavni ciljevi druge faze su osigurati pristup poticajnom i inkluzivnom okruženju za predškolsko obrazovanje najugroženije skupine djece te ojačati sponu između obrazovnih ustanova i romske zajednice.

19.
Slavonskom Brodu za pomoć u obrazovanju romske djece odobreno je 1,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava za novi projekt Win-Win. Od Ministarstva obrazovanja zatraženo je i odobreno sufinanciranje u maksimalnom stopostotnom iznosu od 1,6 milijuna kuna. Projektom će biti obuhvaćeno 25 djece predškolske dobi i 100 učenika od prvog do četvrtog razreda, pripadnika romske nacionalne manjine. Program produženog boravka kao i program predškolskog obrazovanja bit će organizirani u prostoru Područne škole OŠ Hugo Badalić koja je najbliža romskom naselju i koju polazi najveći broj romske djece.

KULTURA
Kulturnom životu grada, očuvanju i njegovanju kulturne baštine, te financiranju ustanova kulture također je posvećena dužna pažnja. Spominjemo samo najvažnije.

20.
Grad Slavonski Brod potpisao je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje (SAFU) ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt Kuća Tambure - Slavonska notna bajka - infrastrukturni radovi. Tako će se krenuti u ostvarenje jednog od projekata koji će pridonijeti turističkoj ponudi, urbanizaciji i kulturnom razvoju gradskog lokaliteta, svakodnevnog života lokalne zajednice i održivom gospodarskom razvoju Slavonskog Broda.

Cilj projekta je obnoviti sjeverni dio zapadnog kavalira Tvrđave Brod u prostor Kuće tambure - Slavonska notna bajka, posvećen tamburi kao novoj kulturno-turističkoj atrakciji s ciljem očuvanja glazbenog stvaralaštva i promocije, te stvaranja inovativnih kulturno-umjetničkih, edukativnih i drugih sadržaja. Projekat će biti proveden za 24 mjeseca, a sufinancira ga Europska unija. Ukupna vrijednost je 27,37 milijuna kuna, od čega su 85 posto, odnosno 23,27 milijuna novci iz EU fondova, aostalih 15 posto osigurava Grada.

SPORT

Slavonski Brod oduvijek je bio grad sporta, a ove godine posebno ga je obilježio Mario Mandžukić, koje je zajedno s hrvatskom nogometnom vrstom osvojio titulu viceprvaka svijeta. Ulaganje u sport jedan je od gradskih prioriteta,bez obzira radi li seprofesionalnim sportašima ili rekreativcima,kako bi imali što bolje uvjete za bavljenje sportom.

21.
Izgradnja novog prostora za kajak kanu klubove brodskim će kajakašima i kajakašicama pružiti novi, moderan prostor za rad. Prostor kajak-kanu klubova obuhvaća dvije etaže ukupne površine oko 740 metara četvornih. Neki od sadržaja koji se nalaze u novom objektu su dvoetažna teretana, svlačionice, prostor za masažu, spremišta za kajake i radionica, prostorija predviđena za smještaj gostujućih klubova, velika terasa na gornjoj etaži, poslovni prostor za uprave klubova, te dva hangara za čamce.

22.
Nogometni klub NK Graničar Brodski Varoš od kraja sredine 2018. ima na raspolaganju novi klupski prostor. Riječ je o 3,4 milijuna kuna vrijednom gradskom projektu, površine 650 metara četvornih. Prizemlje obuhvaća četiri svlačionice, uredski prostor i manju svlačionicu za suce. S vanjske strane su ulazi u spremište, kotlovnicu, te dodatni sanitarni čvorovi, dok se na katu nalaze još dvije veće prostorije te terasa.Grad Slavonski Brod financirao je njihovo opremanje.

23.
Uređenje objekta NK MV Croatia 1976,projekta vrijednogoko 500.000 kuna, predviđenim građevinsko-obrtničkim radovima zadržat će se u cijelostipostojeći sportsko-rekreacijski i poslovno-ugostiteljski sadržaj. Bit će nadograđeni spremišta i nadstrešnice sa sjeveroistočne strane objekta. Tijekom 2017. Grad je već financirao radove na uređenju prostorija kluba.

24.
Projektom uređenja postojećih tribina na Stadionu na Savi u vrijednosti od 440.860 kuna, obuhvaćeno je postavljanje novih sjedala za gledatelje, izrada tunela za izlazak igrača na teren, montiranje novih kućica za rezervne igrače i delegate, te ugradnja novog pulta u VIP loži. Sanirat će se oštećenja na postojećoj podlozi tribina i prilazna stepeništa kao i postojeća metalna ograda.
Radovi na izgradnji kajak kanu kluba i uređenju postojećih tribina na Stadionu kraj Save, s planiranom izgradnjom istočne tribine, zajedno će tvoriti prvu fazu cjelovitog uređenja Stadiona.

Drage sugrađanke i sugrađani, pogled u 2018. i rezultati koje smo ostvarili – a nabrojali smo samo dio – daju nam pravo nadati se kako će i 2019. biti uspješna godina za naš grad. Uz Vašu podršku i Vašu pomoć.

Vaša Gradska uprava i Vaš gradonačelnik Mirko Duspara.

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo