fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

NASLOVNA resize

Grad Slavonski Brod u 2018. godinu ulazi s proračunom u visini od 273.398.124,00 kuna što ga je usvojilo i donijelo Gradsko vijeće danas na posljednjoj i najvažnijoj ovogodišnjoj sjednici. Predlagatelj, gradonačelnik Mirko Duspara, izložio je prijedlog proračuna gradskim vijećnicima i pozvao na kvalitetnu raspravu i konstruktivnu razmjenu mišljenja kako bi usvojili prijedlog proračuna na dobrobit grada Slavonskog Broda i svih njegovih stanovnika.

U proračunu za 2018. godinu postavljen je jedan od najvažnijih ciljeva, a to je osigurati što povoljnije i bolje uvjete života i rada građana, kako bi se zadržalo postojeće stanovništvo i privuklo novo, s posebnim naglaskom na mlade obitelji. Grad u tom smislu će i dalje provoditi mjere kojima utječe na demografski razvitak, povećavati broj projekata i aktivnosti usmjerenih na poboljšanje demografske politike te planirati daljnji razvoj i implementiranje novih projekata.

Uvedena je nova socijalna mjera, a povećale su se već postojeće. Iznos jednokratne novčane pomoći za novorođenčad raste na 2.500,00 kuna za prvo dijete, za drugo dijete na 3.500,00 kuna te za treće i svako sljedeće dijete iznos se povećava na 5.000,00 kuna. Iz proračuna će u tu svrhu biti izdvojeno 1,5 milijuna kuna. Usporedno s tim, za novu mjeru darivanja obitelji s opremom za novorođenčad, odnosno za prvorođeno dijete, predviđeno je 1,1 milijuna kuna u proračunu. I dalje će se skrbiti i pomagati  umirovljenike s nižim primanjima, odnosno mirovinama do 1.500,00 kuna, te će se za mjeru jednokratne novčane pomoći za Uskrs i Božić izdvojiti još više sredstava u sljedećoj godini, ukupno 300.000,00 kuna. Nastavit će se raditi na povećanju standarda i poboljšavanju uvjeta boravka djece u brodskim školama kroz materijalnu pomoć i potpore te u skladu s tim osigurati troškove prehrane učenicima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda te sufinanicirati prehranu u produženom boravku i plaće učitelja i učiteljica u produženom boravku za čiji program kontinuirano raste interes i potreba. Osim izravne koristi programa za učenike i roditelje, važno je istaknuti da je ovaj program rezultirao i zapošljavanjem, odnosno novim radnim mjestima za učitelje/ice. Prateći gospodarska kretanja i rast, nakon višegodišnje gospodarske krize i stagnacije rasta, uložili smo značajna sredstva kako bi se poboljšali uvjeti i priznao rad odgajateljima u predškolskim ustanovama na način da smo planirali povećanje plaća gdje im se priznaje i vrednuje visina stručne spreme.

Nastavlja se i s projektom besplatne prehrane „Lunch box“ koji se provodi kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije, gdje Grad Slavonski Brod koji je nositelj, djeci u riziku od siromaštva nastoji osigurati školsku užinu. Grad Slavonski Brod izdvojit će i nova sredstva za financiranje školskih udžbenika, za učenike osnovnih škola iz obitelji slabijeg imovinskog statusa u visini od 1,1 milijun kuna. Poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizacija i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju ciljevi su projekta „Helping“ kojem je Grad nositelj i s kojim će se nastaviti u 2018. godini te iduće četiri školske godine. Za najveću brodsku osnovnu školu „Bogoslav Šulek“ planirana je izgradnja i opremanje dvodijelne školsko sportske dvorane, kao prva faza do ostvarenja za uvođenje u jednosmjenski način rada.

U sljedećoj godini plan je izgraditi dva dječja vrtića. Jedan u Ulici Augustina Kažotića na području najvećeg Mjesnog odbora „Dr. Ante Starčevića“ koji bi bio četvrti novoizgrađeni vrtić u posljednjih sedam godina, a vrijednosti 5 milijuna kuna. Planiranom obnovom sportske dvorane „Sokol“, ovaj objekt bi dobio namjenu prvog sportskog vrtića u Slavonskom Brodu. Nadalje, za aktivnosti uređivanja i opremanja vrtića planirano je oko milijun kuna za izgradnju dječjih igrališta u vrtićima koja ih nemaju te za obnovu onih igrališta kojima je to potrebno. Nastavit će se s novim ulaganjima i projektima povećanja energetske učinkovitosti vrtića i škola,  planirana su sredstva u iznosu od 9 milijuna kuna.

U 2018. godini nastavit će se projekt izgradnje stambenih zgrada sa stanovima za mlade obitelji koji su predviđeni za iznajmljivanje po povoljnijim tržišnim cijenama onima koje nemaju u vlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske. Za projekt je planirano 5 milijuna kuna. Usporedno, u 2018. godini nastavit će se i projekt davanja prava građenja mladim obiteljima za izgradnju obiteljske kuće što mladim obiteljima omogućava lakše stjecanje prve nekretnine. Otvorila se i  mogućnost za obnovom i rekonstrukcijom Autobusnog kolodvora kako bi se zgrada kolodvora potpuno obnovila te postala moderan i funkcionalan objekt primjeren vremenu u kojem živimo. Također, izgradit će se još jedan novi društveni dom na području trećeg najnaseljenijeg Mjesnog odbora „Kolonija“ s ciljem da građanima pružimo nove sadržaje i poboljšamo uvjete života u sredini u kojoj žive. Nastavljaju se i radovi na izgradnji sportskih objekata na stadionu kraj Save (izgradnja i uređenje istočne tribine), kajak kanu kluba te nogometnog igrališta NK „Podvinje“ kroz mjeru 7.

Pored izgradnje, predviđene su i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada u centru grada, a projekti izgradnje društvenog doma u Romskom naselju te obnova Planinarskog doma planirane su uz mogućnost potpore EU fondova. Nastavlja se s ulaganjima za potrebne investicije u ljetovalištu u Starom gradu na Hvaru i Poloju te je planirana opsežnija obnova infrastrukture u odmaralištu na Korčuli, a predviđena sredstva za to su u iznosu od 2 milijuna kuna. Planirano je i opremanje zelenih otoka, nabava komunalne opreme i komunalnih vozila te drugih aktivnosti sa sredstvima od 3 milijuna kuna kao kapitalna pomoć TD „Komunalac“.

Na području grada Slavonskog Broda u sljedećoj godini izgradnja i rekonstrukcija cesta, pješačkih staza i javne rasvjete obuhvatit će dužinu od 22,9 kilometara u vrijednosti 11,9 milijuna kuna. Nastavit će se sa izvođenjem radova na sanaciji opasnih mjesta i osiguranja svjetlosne prometne signalizacije u Slavonskom Brodu i okolici, kako bi se poboljšala sigurnost svih sudionika prometa, posebno pješaka i djece. Radovi su planirani na 17 gradskih lokacija, vrijednost projekta je 2,8 milijuna kuna. Nadalje, planirana su i sredstva za izradu prometnih projekata i uređivanje biciklističkih staza kroz ITU mehanizam.

I dalje će se stvarati bolji uvjete za poduzetnike i investitore te poticati razvoj inovacija kod malih i srednjih poduzetnika. Grad Slavonski Brod je tako prijavio projekt inovacijskog inkubatora kroz ITU mehanizam ukupne vrijednosti 1,8 milijuna eura, a u 2018. godini za pokretanje projekta inovacijskog inkubatora InnoBrod predviđena su sredstva u iznosu od 7,5 milijuna kuna. Prijava projektnih prijedloga kroz ITU mehanizam za infrastrukturne radove u Kući Tambure i uređenje kuće Brlić, a za uređenje Tvrđave, za izgradnju, rekonstrukciju objekata i javnih površina u dijelovima tvrđave, planirana su sredstva u iznosu od 11 milijuna kuna.

5. sjednica Gradskog vijeća javno se prenosila putem medija, odnosno građani su mogli pratiti cijelu sjednicu uživo putem radijskog prijenosa, a popratili su je i novinari lokalnih medija, televizije, tiska i internetskih portala.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit