fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

IMG 3919

Zahvaljujući inicijativi Gradske uprave danas veći broj gradskih osnovnih škola ima organiziran program produženog boravka. Tako je od prošle školske godine broj polaznika produženog boravka veći, a njegova prosječna cijena je ostala ista. Kako bi se program još više prilagodio potrebama učenika, Gradska uprava je inicirala sastanak s ravnateljima gradskih osnovnih škola na temu organizacije nastave i satnice.

Naime, pokazalo se kako je učenicima vrlo naporno biti u programu produženog boravka u jutarnjoj smjeni, nakon čega ostaju u popodnevnoj nastavi do gotovo 18.00 sati. Zato je na održanom sastanku dogovoreno kako će se u gradskim osnovnim školama, upravo zbog polaznika produženog boravka, izmijeniti termin druge nastavne smjene za učenike prvih i drugih razreda i to na način da umjesto u 13.30 sati, kao do sada, počinje oko 12.00 sati. Druga nastavna smjena tako bi završavala najkasnije u 16.15 sati umjesto u 17.45 sati. 

Grad Slavonski Brod ovim putem ponovno poziva sve zainteresirane roditelje na upis djece u program produženog boravka. Upis učenika u program produženog boravka
školskoj godini 2016./2017. obavlja se u zgradi Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1. Ispunjeni zahtjev i potrebnu dokumentaciju roditelji osnovnoškolaca mogu dostaviti u Pisarnicu Gradske uprave, Vukovarska 1, pod oznakom Društvene djelatnosti- upis u program produženog boravka ili skeniranu putem e-maila Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zahtjev za upisom u program produženog boravka (doc)
Zahtjev za upisom u program produženog boravka (pdf)

Uz zahtjev roditelji prilažu:
- potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
- potvrdu poslodavca o zaposlenosti: a) oba roditelja b) samohranog roditelja
- dokaz o invalidnosti roditelja (ako je roditelj invalid)

Sve ostale informacije vezane uz program produženog boravka te postupak upisa roditelji mogu dobiti na brojeve telefona 035/217-086, 217-083 i 217-094. Ovim putem pozivamo roditelje da prijave za produženi boravak predaju najkasnije do 30.lipnja 2016., kako bi se mogle pravovremeno poduzeti sve pripremne radnje za početak nove školske godine.

U prosječnu cijenu produženog boravka od 355,00 kuna uključena je i cijena prehrane. Uz to, Grad pomaže roditeljima s dvoje i više djece upisanih u program produženog boravka, te sufinancira 30 posto cijene produženog boravka za drugo dijete, 70 posto za treće dijete, te 100 posto cijene za četvrto i svako sljedeće dijete upisano u program. Ukoliko roditelji iskažu interes, program može krenuti i u ostalim gradskim osnovnim školama.

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo