fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na temelju članka 4. Odluke o organizaciji autotaksi prijevoza na području grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/11) objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola  za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Slavonskog Broda

Sukladno članku 7. Odluke o organizaciji autotaksi prijevoza na području grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/11), za obavljanje autotaksi prijevoza prijevoznik mora imati:

 1. Ovjerenu presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, s pripadajućim izvodima iz licencije za svako vozilo.
 2. Uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju  osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Slavonskog Broda.
 3. Presliku prometne dozvole odnosno dokaz o vlasništvu vozila.
 4. Cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će biti u primjeni.
 5. Izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.
 6. Dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje dozvola (1000,00 kn).
 7. Upravnu pristojbu prema posebnom propisu (70,00 kn). 
 8. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra.

Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj potrebnih dozvola.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.12.2011. godine.
Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj potrebnih dozvola,budući da se dozvola izdaje po vozilu.
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku  preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno u pisarnicu s naznakom „ne otvarati“-Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola  za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Slavonskog Broda.

Zahtjev se dostavlja na adresu:
Grad Slavonski Brod
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod.

Podnositelji zahtjeva obavijestit će se pisanim putem.

Prilog:
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Slavonskog Broda (pdf)

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 

hrenfrdeit