fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

poglednaTvrdjavuSB.jpgOd danas (6. travnja 2010. godine) prijedlog Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) "Povijesne urbanističke cjeline s gradskom Tvrđavom", kojeg je izradila tvrtka "Nesek" d.o.o. iz Zagreba, izložen je na ponovni javni uvid u prostorijama Gradske uprave, Vukovarska 1. Javni uvid trajat će narednih 15 dana, sve do 21. travnja 2010. godine.
Javno izlaganje na prijedlog UPU-a "Povijesne urbanističke cjeline s gradskom Tvrđavom" od strane Izrađivača plana održat će se u utorak 20. travnja 2010. godine u vijećnici Gradske uprave u 16 sati.
Unutar obuhvata UPU-a "Povijesne urbanističke cjeline s gradskom Tvrđavom" nalaze se važeći Provedbeni urbanistički planovi (PUP-ovi): "Šetalište braće Radić", "Trg pobjede", "Trgovačko poslovni centar u Strossmayerovoj ulici" u Slavonskom Brodu čiji se koncept, namjene i odredbe mijenjanju novoizrađenim Urbanističkim planom uređenja. U istom postupku javnog uvida i rasprave u cilju donošenja navedenog UPU-a vodi se i postupak javne rasprave o stavljanju izvan snage navedenih PUP-ova.
Pozivaju se svi subjekti u prostoru (tijela državne uprave, javna poduzeća, pravne osobe, građani) da svojim sudjelovanjem u ponovnoj javnoj raspravi daju puni doprinos u planiranju ovog prostora u središtu grada Slavonskog Broda.

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo