fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Grad Slavonski Brod dugi niz godina nastoji stvoriti što bolje uvjete za brodske osnovnoškolce. Uz razne projekte izgradnje, nadogradnje i energetske obnove školskih zgrada i druge programe, poduzimaju se i sve potrebne mjere kako bi se svim učenicima omogućili jednaki uvjeti odgoja i obrazovanja.

Nakon uspješno provedenih projekata „Helping“ i „Helping – faza II“ u 2017. godini u devet gradskih osnovnih škola nastavljeno sa provođenjem projekta „Helping – faza III“ - projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu.  Razdoblje provedbe projekta je od 27.7.2017. godine do 26.7.2021. godine.

Cilj projekta „Helping - faza III“ bio je osigurati uvjete za poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje za 56 učenika s značajnim teškoćama u razvoju za vrijeme njihovog obrazovanja u 9 osnovnih škola u Slavonskom Brodu u školskim godinama 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. kroz angažman 50 pomoćnika u nastavi i 1 stručnog komunikacijskog posrednika. Korisnik projekta je Grad Slavonski Brod, a partneri koji su se uključili u njegovo provođenje su gradske osnovne škole „Antun Mihanović“, „Blaž Tadijanović“, „Bogoslav Šulek“, „Dragutin Tadijanović“, „Đuro Pilar“, „Hugo Badalić“, „Ivana Brlić Mažuranić“, „Milan Amruš“, „Vladimir Nazor“ te Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.. Ukupna vrijednost projekta je 9.241.567,20 kn, a iz Europskog socijalnog fonda odobreno je 8.000.000,00 kn bespovratnih sredstava (intenzitet potpore 86,57%). 

Tijekom 48 mjeseci provedbe projekta osigurana je pomoć i podrška u obrazovanju te se doprinijelo potpunoj integraciji  99 učenika s teškoćama u razvoju iz gradskih osnovnih škola i to na način da su se poticale njihove kompetencije i znanje potrebno za daljnje obrazovanje i zapošljavanje, društvena uključenost te osobno ostvarenje u skladu s njihovim sposobnostima i mogućnostima. Projektom je prvotno planirano uključivanje 56 učenika s teškoćama u razvoju. Tijekom 48 mjeseci provedbe projekta taj broj je dosegnuo 99 djece s teškoćama u razvoju što dovoljno govori o uspješnosti provedbe projekta „Helping – faza III“ kao i o potrebi za nastavkom osiguranja ovakvog vida podrške i pomoći i u narednim godinama.

S obzirom na proračun projekta i nedostatak sredstava tijekom 48 mjeseci provedbe projekta, nositelj projekta Grad Slavonski Brod osigurao je pomoć i podršku u nastavi svoj potrebitoj djeci sa teškoćama u razvoju za koju je od strane Ministarstva dobio suglasnost za uključivanje PUN/SKP. Uz redovno sufinanciranje projekta, nakon iskorištenja bespovratnih sredstava Grad Slavonski Brod je trošak rada dijela PUN/SKP dodatno financirao iz vlastitih izvora.

Projekt „Helping, faza III.“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu provodio se u okviru instrumenta »Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, u okviru Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3 Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1 Omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju učenicima u nepovoljnom položaju u predtercijarnom obrazovanju u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020..

Kako bi se potrebna pomoć i podrška u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju osigurala i u nadolazećoj školskoj godini 2021./2022., Grad Slavonski Brod je u partnerstvu sa osnovnim školama sa područja grada i Razvojnom agencijom Grada Slavonskog Broda prijavio projekt „Helping – faza IV“ za koji se u vrlo kratkom roku očekuju pozitivni rezultati. Kroz projekt „Helping – faza IV“ – projekt pružanja pomoći u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim školama u Slavonskom Brodu planiran je angažman 66 pomoćnika u nastavi/stručnih komunikacijskih posrednika koji će pružati pomoć i podršku u obrazovanju za 74 učenika s teškoćama u razvoju.

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.

eubanner

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo