fbpx
 
 

Već petu godinu za redom Grad Slavonski Brod provodi demografsku mjeru kojom mladim obiteljima s područja Slavonskog Broda i okolice omogućuje pravo građenja obiteljskih kuća na parcelama u vlasništvu Grada. Zahvaljujući ovoj mjeri, jednoj od najbolje prihvaćenih od strane građana, pravo građenja na gradskoj parceli ostvarila je 41 obitelj s područja Slavonskog Broda i okolice te je do danas sagrađena 31 obiteljska kuća, dok je preostalih 10 obitelji u fazi rješavanja dokumentacije potrebne za gradnju.

S namjerom da mlade ljude u što većoj mjeri potakne da u svom gradu nastave živjeti i raditi, Grad Slavonski Brod je 18. veljače raspisao novi, 14. po redu javni Natječaj za ostvarivanje prava građenja obiteljskih kuća na gradskim građevinskim zemljištima.

Novim natječajem obuhvaćeno je ukupno 10 zemljišta: pet parcela nalazi se u Ulici Marka Majstorovića (k.č. br. 5853/2, 5853/15, 5853/16, 5853/17, 5853/26), dvije parcele su u Ulici Joze Martinovića (k.č. br. 5914/24, 5914/25), a preostale tri nalaze se u Naselju kardinala Franje Kuharića (k.č. br. 5836/10), Ulici Augustina Kažotića (k.č. br. 5708/1) i Dunavskoj ulici (k.č. br. 2072/4).

„Interes građana za izgradnjom obiteljskih kuća na gradskim zemljištima sa svakim novim natječajem sve je veći, što me jako veseli budući da je riječ o mladim obiteljima koje su svoj život odlučile nastaviti graditi u Slavonskom Brodu. Pozivam mlade ljude koji svoju budućnost vide u našem gradu da se prijave na aktualni natječaj kojim Grad Slavonski Brod pomaže u rješavanju stambenog pitanja. Svima koji su se prijavili kroz ranije natječaje te su zadovoljavali uvjete natječaja, omogućena je gradnja obiteljske kuće na zemljištu u vlasništvu Grada Slavonskog Broda“, istaknuo je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Početni iznosi mjesečnih naknada kreću se od 58,88 kn do 73,35 kn, pri čemu pravo građenja na određenoj parceli ostvaruje ponuditelj koji ponudi najveću cijenu. Otkupne cijene nekretnina kreću se od 169,66 kn po m2 do 215,75 kn po m2, dok su površine nekretnina od 355,00 m2 do 531,00 m2. Pravo građenja zasniva se na rok od 99 godina te se nakon proteka roka od 10 godina stječe mogućnost otkupa zemljišta, pri čemu se u cijenu uračunavaju sve do tada plaćene mjesečne naknade.

Zbog velikog interesa za zemljištima iz aktualnog natječaja te upita zaprimljenih od strane građana vezano za dokumentaciju koju je potrebno priložiti u prijavi na natječaj, u nastavku slijedi popis traženog:

 1. Dokaz o uplaćenoj jamčevini (jamčevinu u iznosu 60,00 kn uplatiti u korist Gradskog proračuna broj: IBAN HR9123400091839600002 , Model: HR68, poziv na broj 7722-OIB, Uplaćena jamčevina se uračunava u naknadu za pravo građenja),
 1. Preslika osobne iskaznice ponuditelja,
 1. Rodni list ponuditelja koji ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci,
 1. Dokaz o postojanju bračne zajednice (vjenčani list),
 1. Izjava dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću ovjerena od strane javnog bilježnika kojom se dokazuje postojanje izvanbračne zajednice, odnosno dokaz o skrbništvu nad djetetom/djecom za samohrane roditelje, 
 1. Dokaz o stručnoj spremi i zaposlenju ponuditelja,
 1. Popis članova domaćinstva (s naznakom punog imena i prezimena, OIB-a i adrese), zvanje (stručna sprema) i zanimanje (zaposlenje), zajedno s odgovarajućim dokazima o stručnoj spremi i zaposlenju, kao i odnos sa ponuditeljem. Za potrebe ovog natječaja, članovi domaćinstva smatrat će se osobe koje će s ponuditeljem živjeti u kući koja će se izgraditi na pravu građenja (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika),
 1. Izjavu ponuditelja, danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, kako ponuditelj niti njegovi članovi domaćinstva nemaju u vlasništvu odnosno suvlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske, kojom se u potpunosti rješava njihovo stambeno pitanje,
 1. Izjavu ponuditelja, danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da raspolaže sredstvima odnosno da je kreditno sposoban (zajedno s navedenim članovima domaćinstva) ishoditi zajam/kredit za izgradnju obiteljske kuće,

 2. U slučaju da ponuditelji nemaju prebivalište na području Grada Slavonskog Broda, izjavu ponuditelja danu pred javnim bilježnikom, pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću, da će u roku od 3 godine od dana sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja, prijaviti prebivalište na području Grada Slavonskog Broda,
 3. Potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema državnom proračunu,
 1. Potvrdu Upravnog odjela za financije i računovodstvo da nema dospjelih i nepodmirenih obveza prema Gradu Slavonskom Brodu,
 1. Upravnu pristojbu u državnim biljezima u vrijednosti od 20,00 kuna.

Ponuditelji ne smiju biti stariji od četrdeset i pet godina te u svom vlasništvu ne smiju imati nekretninu na području RH koja rješava njihovo stambeno pitanje.

Ponuditelji mogu biti bračne zajednice, izvanbračne zajednice te samohrani roditelji. Ukoliko je ponuditelj bračna ili izvanbračna zajednica, ponudu potpisuju oba supružnika te je navedenu dokumentaciju potrebno dostaviti za oba supružnika ili oba člana izvanbračne zajednice, osim dokaza o uplati jamčevine i upravne pristojbe u državnim biljezima.

Pisane ponude dostavljaju se poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1

35000 SLAVONSKI BROD

s naznakom

«Natječaj za osnivanje prava građenja

radi izgradnje obiteljske kuće – ne otvaraj»

Pozivamo sve zainteresirane građane da se prijave na natječaj do 5. ožujka 2021. godine, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona Gradske uprave u Slavonskom Brodu 035/217-039. Sve informacije, kao i potrebni obrasci, dostupne su i na poveznici.

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit