fbpx
 
 

Općinski sud u Slavonskom Brodu donio je presudu kojom ugovore o zasnivanju založnog prava na nekretnini u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, na otoku Korčuli, proglašava ništetnim. Time je zaključena 25- godišnja pravna bitka Grada Slavonskog Broda u očuvanju svoje vrijedne imovine.

Nekretnina na otoku Korčuli, u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, dugi niz godina opterećena je potraživanjima oko kojih su vođeni višegodišnji sudski sporovi. Pravo korištenja nekretnine do 1991. imao je Ferijalni savez Jugoslavije - Izvršni odbor Slavonski Brod, no tijekom kratkotrajnog, nepravomoćnog vlasništva F-toursa, trgovačkog društva koje se predstavljalo kao pravni sljednik Ferijalnog saveza Jugoslavije-Izvršni odbor Slavonski Brod te na osnovu krivotvorene dokumentacije ishodilo upis u sudski registar, u razdoblju od 1. kolovoza do 15. listopada 1992. godine, više subjekata upisalo je založno pravo na nekretnini. Republika Hrvatska se na temelju zakona uknjižila kao vlasnik nekretnine u lipnju 1994. godine te je kasnije nekretninu darovala Gradu Slavonskom Brodu, odnosno vratila je pravom vlasniku.

U nastojanju da očuva svoju imovinu, Grad Slavonski Brod je u lipnju 1996. podnio tužbu protiv tvrtki Atlas Commerce, Management Club, JP Slavonijatrans, Croatia banka, Finaca te Mirka Katinića, kako bi pravni poslovi koji su poslužili za upis hipoteke, kao i sporni ugovori s navedenim tuženicima, bili utvrđeni kao ništetni.

Postupak za utvrđivanje ništetnosti spornih ugovora trajao je čak četvrt stoljeća, tijekom kojih je predmet prošao nekoliko sudova, od prvostupanjskog pa sve do Vrhovnog, no do danas niti jedan sud nije utvrdio da su  ugovori o zasnivanju spornih založnih prava ništetni temeljem Uredbe o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske, koja je stupila na snagu 24. srpnja 1991. godine, iako je sud po službenoj dužnosti dužan paziti na ništetnost. Naime, predmetnom Uredbom propisana je zabrana raspolaganja i opterećenja nekretnina na teritoriju Republike Hrvatske koje su bile u vlasništvu, posjedu, na korištenju ili upravljanju organa i institucija tadašnje Jugoslavije. Uredba, koja je donesena prije sklapanja spornih ugovora o zasnivanju založnih prava, propisuje da je pravni posao sklopljen u suprotnosti s odredbama Uredbe ništetan te da sudovi u Republici Hrvatskoj neće priznati pravne učinke sklopljenih pravnih poslova koji su u suprotnosti s odredbama Uredbe. Temeljem ove Uredbe zemljišnoknjižni odjel nadležnog općinskog suda trebao je po službenoj dužnosti izvršiti zabilježbu navedene zabrane u zemljišnim knjigama, što je Općinski sud u Korčuli propustio učiniti.

Osim temeljem Uredbe, sporni ugovori ništetni su i na osnovi Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba, a kojim je propisana zabrana prenošenja prava vlasništva onih nekretnina koje su postale društveno vlasništvo na temelju nacionalizacije, što je slučaj s nekretninom na Korčuli.

„Konačno je završena dugogodišnja pravna bitka u kojoj smo uspjeli obraniti vrijednu gradsku imovinu. Cijelo ovo vrijeme upozoravali smo na nedostatke u postupcima, no i unatoč zakonodavnom okviru koji je od samog početka išao nama u prilog, trebale su proći godine da dočekamo pravdu. Sad kad je potvrđeno da smo sve ovo vrijeme bili u pravu, za što smo u konačnici platili visoku cijenu, ustrajat ćemo na vraćanju utrošenih sredstava u gradsku blagajnu“, izjavio je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Podsjećamo, postupak se od lipnja 1996. vodio pri Općinskom sudu koji je sporne ugovore proglasio ništetnima, da bi nakon žalbe tuženika slučaj završio na Županijskom sudu koji je potvrdio presudu Općinskog suda kojom stavke ugovora vezane za uknjižbu založnog prava proglašava ništetnim te ukinuo odluku prvostupanjskog suda u dijelu u kojem su sporni ugovori proglašeni ništetnim. „Slučaj Korčula“ potom je završio na Vrhovnom sudu koji nije prihvatio zaključak nižestupanjskih sudova da su odredbe ugovora ništetne samo zbog činjenice što F-Tours nije bio vlasnik nekretnine, budući da ugovor o zalogu predstavlja samostalni pravni posao pa ne može biti riječ o nevaljalosti dijela ugovora, odnosno pojedinih stavki ugovora. Nakon ukidanja drugostupanjske presude od strane Vrhovnog suda, predmet je u ožujku 2019. godine vraćen na Županijski, a potom i Općinski sud u Slavonskom Brodu. Grad je, u skladu s uputom Vrhovnog suda, dopunio tužbeni zahtjev kojim je zatražio da se ništetnim utvrde ugovori o zasnivanju založnog prava na nekretnini na Korčuli i pritom se pozvao na zakone koji su tada bili na snazi i koji su svima trebali biti poznati, a naročito sudovima koji su dužni poznavati pravo.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit