fbpx
 
 
 • Gradska uprava
 • Tržnica
 • Bazeni
 • Kruzni tok
 • Svačićeva ulica
 • Kajak

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 363-01/19-01/455
URBROJ: 2178/01-09-20-78
Slavonski Brod, 08. rujna 2020. godine

Na temelju Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) i članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU PRIJEDLOGA „PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI URBANOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD“ I STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ „PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI URBANOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD“ 

 1. Na javnu raspravu stavlja se Nacrt prijedloga „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Plana) i Strateška studija utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ (u daljnjem tekstu: Strateška studija).

 2. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana i Strateškoj studiji sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

 3. Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana i Stratešku studiju održat će se u prostorijama Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod, s početkom od 18. rujna 2020. godine, u trajanju od 30 dana.

 4. Javno izlaganje o Nacrtu prijedloga Plana i Strateškoj studiji održat će se dana 29. rujna 2020. godine s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda (1. kat), Vukovarska 1, Slavonski Brod.

 5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga Plana i Stratešku studiju mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te dostaviti pisanim putem na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, zaključno s danom završetka javne rasprave 17. listopada 2020. godine.

 6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je odredbama članka 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08).

 7. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjelovanjem u javnoj raspravi daju puni doprinos u izradi „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“.


Privremena Pročelnica:
Tamara Mokricki, mag.ing.aedif

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo