fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

IMG 3783 resize

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog komunalnog otpada na način da, između ostalog, osigura i funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta na svom području. Minimalni broj reciklažnih dvorišta definiran je Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, a jedinica lokalne samouprave je dužna osigurati da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta koji omogućava pristupačno korištenje svim stanovnicima područja.

Grad Slavonski Brod je na svom području osigurao 3 reciklažna dvorišta. Prethodnih godina osnovana su 2 reciklažna dvorišta smještena na Sjevernoj veznoj cesti 52 i u Gospodarskoj ulici 4. Kako bi se ispunila zakonska obveza o minimalno potrebnom broju, Gradu Slavonskom Brodu odobrena su sredstva za sufinanciranje izgradnje i opremanja trećeg reciklažnog dvorišta iz Kohezijskog fonda u visini 85% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 593.698,00kn.

Treće reciklažno dvorište izgrađeno je na odlagalištu otpada Vijuš – jug u Slavonskom Brodu, a njime će, kao i za već 2 postojeća, upravljati TD Komunalac d.o.o. Slavonski Brod. Kao i prethodna dva reciklažna dvorišta i za novo reciklažno dvorište ishođene su sve potrebne dozvole za rad sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, a reciklažna dvorišta su u potpunosti izgrađena prema tehnološkim uvjetima koji su propisani u Pravilniku o gospodarenju otpadom.

Radno vrijeme trećeg reciklažnog dvorišta:

Zimsko radno vrijeme (od 1. 11. do 31. 3)

Pon-pet: 07:00 - 16:30

Subota: 07:00 - 13:30

Ljetno radno vrijeme ( od 1. 4. do 31. 10.)

Pon-pet: 07:00 - 19:30

Subota: 07:00 - 13:30

Građani sa područja Slavonskog Broda u reciklažna dvorišta mogu predati otpad bez naknade, a prvenstveno problematični otpad (otpad iz kućanstava koji sadrži opasne tvari), otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadnu plastiku, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdženti, boje, lijekovi, baterije i akumulatore, električnu i elektroničku opremu, građevni otpad iz kućanstava koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik (beton, cigle, crijep, pločice, keramiku, izolacijski materijali i sl.), otpadne tiskarske tonere koje sadrže opasne tvari, otpadne gume i drugi otpad propisan Pravilnikom o gospodarenju otpadom.

Na samom ulazu u reciklažno dvorište postavljena je tabla sa točnim popisom svih vrsta otpada koje građani mogu predati. Također, dodatno se na svakom spremniku za otpad, koji se nalazi unutar reciklažnog dvorišta, nalazi manja tabla sa oznakom i nazivom vrste otpada koja se odlaže u taj spremnik.

Reciklažnim dvorištima omogućit će se kontrolirano odvojeno sakupljanje, razvrstavanje i privremeno skladištenje manjih količina otpada po vrstama. Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom jer služe kao premosnica između građana kao posjednika otpada, ovlaštenog sakupljača, te ovlaštenih obrađivača otpada što za cilj ima povećanje stope odvojeno prikupljanja otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište otpada. Također, reciklažna dvorišta doprinose smanjenju onečišćenja okoliša kao i ispunjavanju zakonskih odredbi te ciljeva Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrenfrdeit