• Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

plan resize

U Velikoj vijećnici Gradske uprave danas je predstavljen Plan djelovanja civilne zaštite koju je izradila tvrtka „IN konzalting d.o.o." iz Slavonskog Broda.

S obzirom na trenutne okolnosti, pokazalo se veliko značenje pravodobnog i koordiniranog postupanja sudionika u sustavu civilne zaštite pri čemu Plan djelovanja civilne zaštite sadržava sve neophodne informacije na jednom mjestu, čime se osigurava lakše i učinkovitije djelovanje stožera civilne zaštite i operativnih postrojbi.

Uz Ivana Nožinu iz spomenute tvrtke, današnjem predstavljanju nazočili su i zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Slavonskog Broda Hrvoje Andrić, zamjenik načelnika Stožera civilne zaštite Grada Slavonskog Broda Ivan Vuleta te predstavnici stručnih službi.

Zakonom o sustavu civilne zaštite (Narodne novine br. 82/15, 118/18, 31/20) uređuje se sustav i djelovanje civilne zaštite; prava i obveze tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba; osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite; financiranje civilne zaštite; upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona i druga pitanja važna za sustav civilne zaštite.

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Civilna zaštita je od javnog interesa za Republiku Hrvatsku i za sigurnost Republike Hrvatske.

Temeljem članka 17. Zakona izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite. Plan djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, izrađuje se na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje jedinice lokalne samouprave.

Sadržaj plana djelovanja civilne zaštite jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS) propisan je Pravilnikom o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti, te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine br. 49/17).

Velika novina su i web gis karte koje su sastavni dio Plana, a put njih se na jednostavan i interaktivan način može doći do svih vitalnih informacija koje su potrebne za brzo djelovanje prilikom potencijalnih ugroza. U njima su sadržani podaci i informacije o prometnicama, potencijalnim uzročnicima katastrofa, taktičko- tehničke i logističke podatke, područjima potencijalnih ugroza prema različitim procjenama i još mnogo toga što bi u ovakvim situacijama trebalo uvelike olakšati posao žurnim službama.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit