fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

Logotip projekta

U mjesecu ožujku završena je treća projektna faza, prednacrt Plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonskog Broda.

Tijekom prve tri faze izvršena je analiza postojećeg stanja, izvještaj rezultata prometne potražnje te je izrađen prometni model u kojemu su definirane mjere i ciljevi za postizanje optimalnog održivog prometnog sustava. Ciljevi Plana održive mobilnosti definirani su sukladno rezultatima analize postojećeg stanja obuhvata zone prometnog sustava, analizom ključnih socioekonomskih čimbenika koji imaju utjecaj na prometni sustav i rezultatima prometnog modela. Isto tako, definirani su i glavni pokazatelji uspješnosti ciljeva te njihove vrijednosti kako bi se mogla mjeriti učinkovitost Plana, tj. ispunjavanje postavljenih ciljeva, a kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi, definirane su i intermodalne mjere na organizacijskoj, operativnoj i infrastrukturnoj razini.

Mjere su razvijene temeljem zaključaka analize postojećeg stanja prometnog sustava područja obuhvata, projekcije trendova razvitka prometne potražnje u budućnosti te temeljem pretpostavki o načinima razvitka prometnog sustava u Republici Hrvatskoj, Europi i svijetu. Definirane mjere i ciljevi su dovedeni u korelaciju na način da je prikazano koje mjere pridonose postizanju kojih ciljeva te u kojem intenzitetu.

Nakon definiranih mjera, pristupilo se izradi modela kako bi se mogli vrednovati glavni pokazatelji uspješnosti ciljeva te njegove ciljane vrijednosti. Rezultati modela pokazali su da su mjere uspjele postići ciljane vrijednosti ključnih pokazatelja uspješnosti. Npr. za postavljeni cilj „Smanjiti negativan utjecaj prometnog sustava na zagađenje okoliša i  zraka“, predložene mjere ostvaruju smanjenje emisija stakleničkih plinova iz osobnih automobila za 17,3%, a iz teških teretnih vozila 29,8%.

U četvrtoj, završnoj fazi Plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonskoga Broda preostaje izraditi završni nacrt plana te Plan provedbe.

Podsjetimo, riječ je o projektu vrijednom 2,2 milijuna kuna koji obuhvaća područje grada Slavonskog Broda i općine Bebrina, Brodski Stupnik Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Sibinj, a sama izrada Plana održive urbane mobilnosti i urbanog područja Slavonski Brod je u skladu sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za 2017.-2030. godinu. Korisnik projekta je Grad Slavonski Brod, a partner je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda.

Provedbom projekta „Plan održive urbane mobilnosti urbano područje Slavonski Brod" unaprijedit će se postojeći koncept upravljanja mobilnošću na urbanom području na način da će u suradnji s građanima, stručnjacima i relevantnim dionicima na lokalnoj i regionalnoj razini i uz razmatranje postojeće infrastrukture, sadašnje te projekcije buduće potražnje za mobilnošću biti izrađen usuglašeni Plan urbane mobilnosti kao strateški okvir i smjernica za učinkovita, razumna i svrsishodna ulaganja u prometnu infrastrukturu. Plan će obuhvatiti sve vidove mobilnosti na Urbanom području Slavonski Brod te producirati optimalne mjere za daljnji razvoj održivog prometa.

Vrijednost projekta: 2.207.803,60 kuna

Iznos EU-potpore: 1.876.633,06 kuna

Sadržaj članka isključiva je odgovornost Grada Slavonskog Broda.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

 

eu fondovi lenta

Korisnik:

mt_ignore
Grad Slavonski Brod

 

Partner:

razvojna agencija sb

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Glasnik Grada

Glasnik Grada

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Božićni sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo 
hrendeit