fbpx
 
 

Poštovani, budući da su od postavljanja pitanja o opasnoj i ruševnoj zgradi hotela Park prošla već 3 mjeseca, a da ništa nije poduzeto,  zanima me kakav je odgovor stigao u gradsku upravu iz Konzervatorskog odjela u Slavonskom Brodu te od inspekcije Ministarstva kulture u Zagrebu? Zašto se Grad Slavonski Brod ne uključi aktivno u rješavanje ovog gorućeg problema?

Odgovor: 06.10.2011.:

Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, u svom očitovanju navodi da sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11), za dobra za koja se predmnijeva da imaju svojstvo kulturnog dobra može se privremeno (na rok od 3 godine) donijeti rješenje o preventivnoj zaštiti, a rješenje donosi nadležno tijelo prema mjestu gdje se dobro nalazi (nadležno tijelo je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture za područje Brodsko-posavske županije i grada Slavonskog Broda, t.j. Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu, A.Starčevića 43, pročelnica Željka Perković, dipl.ing. arhitekture).

Hotel Park je preventivno zaštićeno kulturno dobro koji se nalazi u samom središtu grada. Na zapušteno stanje zgrade trebali bi reagirati Građevinska inspekcija (pri Uredu državne uprave u Slavonskom Brodu) budući da oni mogu djelovati u odnosu na imovinu u privatnom vlasništvu. Djelokrug rada komunalnih redara Grada Slavonskog Broda ograničena je na javna dobra, javne površine i imovinu u vlasništvu Grada kao jedinice lokalne samouprave.

Za radove obnove i unutrašnjeg uređenja hotela ovaj Konzervatorski odjel nema posebnih uvjeta, dapače podržavamo uređenje, unapređenje i novu namjenu ( o čemu smo se ranije očitovali u postupku lokacijske dozvole za rekonstrukciju zgrade) jer u ovom stanju zgrada nikom nije na čast s napomenom da je potrebno ispoštivati propisanu zakonsku proceduru. U nastojanju da naš grad ne izgubi osobine urbane cjeline s povijesnom arhitekturom iz različitih stilskih razdoblja, preporučamo se pri rješavanju ovog i sličnih problema. (Konzervatorski odjel u Slav.Brodu).

Gradu Slavonskom Brodu ostaje još mogućnost kontaktirati vlasnika objekta i još jednom skrenuti pozornost na nužnost uređenja objekta, što je i dosad činjeno. Ovdje završava zakonom dopuštena mogućnost utjecaja Grada Slavonskog Broda na vlasnika kako bi zgradu uredio i priveo određenoj svrsi.

U_radu.gif

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo