fbpx
 
 

Poruka: Poštovani, svakodnevno prolazim kraj hotela Park koji svakim danom sve više propada. Jučer se moglo vidjeti i razbijeno staklo na stazi kraj hotela, a noću se okupljaju djeca i čuje se vika i lomljava iznutra. Vrata su otvorena kao i prozori podruma kroz koje se može neometano ući u hotel, a kroz koje se s ulice vidi silni građevinski i drugi otpad koji se nalazi unutar zgrade. S obzirom na stanje, kretanje unutar ruševne građevine može biti opasno, pa i pogubno. Isto tako, ugroženi su i prolaznici na stazi pored hotela. Pored svega, hotel je zaštićeni spomenik kulture koji se nalazi u samom centru grada i tisuće prolaznika svakodnevno promatra kako spomenik propada, a iz balkona je čak izraslo i stablo. Ovdje naočigled svih građana dolazi do kršenja zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara za što je predviđena primjerena novčana kazna. Da li je podnešena prijava inspektora za navedeni prekršaj? Isto tako, građevina se mora ograditi kako bi se onemogućio nesmetan ulazak te spriječilo uništavanje unutrašnjosti hotela i opasnost od ozljeđivanja prilikom kretanja po ruševinama. Također, nužno je natjerati vlasnika da spriječi daljnje propadnje kulturnog dobra što je on zakonski obavezan.

ODGOVOR, 04.07.2011.:

Pitanje će biti prosljeđeno Konzervatorskom odjelu u Slavonskom Brodu i inspekciji Ministarstva kulture u Zagrebu.

Prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11), za dobra koja se predmnijeva da imaju svojstvo kulturnog dobra može se kao privremeno donijeti rješenje o preventivnoj zaštiti, a rješenje donosi nadležno tijelo prema mjestu gdje se dobro nalazi (nadležno tijelo je Konzervatorski odjel Ministarstva kulture - za područje grada Slavonskog Broda to je Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu). Svojstvo kulturnog dobra na temelju stručnog vrednovanja utvrđuje Ministarstvo kulture. Mora biti utvrđen vlasnik kulturnog dobra, a obveze vlasnika utvrđene su odredbom člana 20.Zakona. Nadležno tijelo utvrđuje mjere zaštite kulturnog dobra rješenjem, a ako vlasnik ne provede mjeru propisanu rješenjem u utvrđenom roku tu će mjeru provesti nadležno tijelo na trošak vlasnika. Inspekcijske poslove na području zaštite i očuvanja kulturnih dobara obavlja Ministarstvo kulture.

Grad Slavonski Brod

U_radu.gif

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo