fbpx
 
 

Hrvatske vode su još prije godinu dana najavile produžetak obaloutvrde i keja do ušća Mrsunje (cca 500 m). Radovi se moraju izvoditi ljeti zbog nižeg vodostaja, možemo li ovo ljeto očekivati obećano ili se projekt odgađa?

ODGOVOR: 15.04.2011.

Predmetno pitanje je u nadležnosti Hrvatskih voda. Pitanje je proslijeđeno u Hrvatske vode. Prilikom dostave odgovora, objavit ćemo isti.

DOPUNA ODGOVORA: 27.5.2011.:

Planske aktivnosti za izgradnju obaloutvrde na lijevoj obali Save u Slavonskom Brodu, od rkm 363+100do rkm 363+700, su slijedeće:

·za 2010. godinu u Planu Hrvatskih voda, pod stavkom A.02.01.02.01.15/09., osigurana su sredstva u iznosu od 288.016,80 kn za dovršetak projektno – investicijske dokumentacije, koja obuhvaća izradu geodetske i geomehaničke podloge, izradu idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš, parcelacijekog elaborata za vodno dobro, ishođenje lokacijske dozvole, te izradu glavnog – izvedbenog projekta i tendera,

·dana 16.06. 2010. godine, započeo je postupak ishođenja lokacijske dozvole, ali ista još uvijek nije ishođena,

·u Vremenskom Planu ulaganja u VGO Sava u kapitalne projekte u razdoblju od 2011. do 2015. godine, pod stavkom B.02.01.03.01., predviđena su sredstva za izgradnju predmetne obaloutvrde, sa iznosom od 20.756.250,00 kn. Iznos se temelji na projektantskom predračunu potrebnih radova.

Temeljem gore navedenog, vidljivo je da tijekom 2011. godine nije moguće pristupiti izvođenju radova, već se predviđa završetak projektno – investicijske dokumentacije, dok bi se tek 2012. godine, ovisno o prihodovnoj strani proračuna Hrvatskih voda, moglo pristupiti raspisivanju javnog nadmetanja za odabir izvođača radova, te početku istih.

 S štovanjem,

 Voditelj VGI “Brodska posavina”, Davorin Piha, dipl.građ.inž.

Buduca_investicija.gif

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo