fbpx
 
 

Obavještavam vas da je jučer nastavljena bespravna gradnja na čudnoj kosoj građevini priljepljenoj uz najstariji neboder u Slavonskom Brodu, u Vukovarskoj ulici. Pošaljite nadležnu inspekciju da to gradilište zatvori i kazni onoga tko tako grubo izigrava sve civilizacijske norme građenja. Ako grad nije nadležan izvjestite onoga tko jest nadležan.

 ODGOVOR: 4.11.2010.

Nakon Vašega upita, Upravni odjel za graditeljstvo grada Slavonskog Broda uputio je upit Građevinskoj inspekcijiu da utvrdi stanje na terenu te nas o istome obavijeste kako bismo mogli dati potpun odgovor na pitanje za Servis 48 sati.
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša
ODGOVOR: 20.12.2010.
   -Inspekcijskim pregledom, obavljenim po službenoj dužnosti dana 09.prosinca 2010. godine, uzimajući pri tome u obzir i navode iz pisane prijave Grada Slavonskog Broda, Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša od dana 04.studenoga 2010.godine, na građevini u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica bb, na kč broj 2557/33 k.o. Slavonski Brod, investitora Dragana Nikolića iz Slavonskog Broda, M. V. Ilirika 38, nije utvrđena povreda odredbi Zakona o prostornom uređenju i gradnji, slijedom čega nije bilo razloga za pokretanje upravnog postupka i primjenu mjera.
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za inspekcijske poslove, Sektor nadzora građevinske inspekcije, odjel inspekcijskog nadzora, Područna jedinica u Slavonskom Brodu za područje Brodsko-posavske županije, Odsjek inspekcijskog nadzora gradnje
Slavonski  Brod, 09.prosinca 2010. godine
Rijesen.gif

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo